Isolering av betongtak

Takkonstruktioner med betongunderlag är vanliga på t.ex. Sjukhus, offentliga byggnader eller flerbostadshus. På betongtak är underlaget ofta plant och fall skapas normalt av isoleringen. Vi erbjuder flera olika lösningar för att snabbt och enkelt lösa just detta.

Tilläggsisolering av tak med betongbjälklag, utvändig isolering (varmt tak)

Produkt för tilläggsisolering: 

ROCKWOOL Underlag Energy / HardRock Energy λ 36

Montering: 

Mekanisk infästning genom tätskiktsmatta och isolering. Infästning enligt tätskiktsleverantör.

Anvisningar: 

Utvändig tilläggsisolering av varma tak kommer alltid att förbättra de fukttekniska villkoren, och reglerna för minsta tjocklek som beskrivits för kalla tak kan man göra undantag från. HardRock Energy används som det översta lagret i en- eller flerskiktslösningar. Underlag Energy används endast som bottenskikt i en flerskiktsisolering.

Konstruktionen kan även utföras med fallisolering, om taket från början inte har något fall. Den nya takisoleringen ska ha en lutning på minst 1:40.

Kontrollera att det gamla tätskiktet eftersom det kommer att fungera som en ny ångspärr. Tilläggsisolering från utsidan förutsätter normalt att den befintliga isoleringstjockleken är mindre än den nya takisoleringen och beror på vilken fukt- belastning som byggnaden har.

Vanligt följdarbete: byte av ev. takbrunnar/höjning av takfönster, murkrön eller takfot. Plåtarbeten och borttagning av diverse huvar. Observera också att hänsyn kan behöva tas till takventilationsanläggning, teknikinstallationer, intilliggande byggnader, takfot, hängrännor, plåtarbeten, murkrön skorstenar, frånluftsventilation, solceller, solpaneler och takterrasser.

 

Ny isolering i konstruktionen
 180 mm HardRock Energy120 mm Underlag Energy + 100 mm HardRock Energy180 mm Underlag Energy + 120 mm HardRock Energy
  Taktyp Isolering
(mm)
U-värde
(W/m2K)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2år)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
A 180 mm hålbetongdäck 80 0,42 0,14 25 0,12 27 0,09 29
A 180 mm hålbetongdäck 120 0,30 0,12 16 0,10 18 0,08 20
B Armerad betong, 150 mm – anno 1949 40 0,17 0,120 84 0,14 87 0,11 89
C Armerad betong, 150 mm – anno 1969 70 0,15 0,110 41 0,13 43 0,10 46

Befintlig konstruktion:

A = Takpapp på hård mineralull . 180 mm betonghåldäck. 

B = Takpapp på korkskivor/träull (l 60) 150 mm armerad betong. 

C = Takpapp på cellplast (EPS) (l 50). 150 mm armerad betong. 

Beräkningarna använder normalårets graddagar: 3720 som är representativa för mellansverige, Örebro - Västerås - Uppsala. För uppskattad besparing i södra Sverige beräkna ca 20% lägre besparing. För uppskattad besparing i norra Sverige beräkna ca 35% större besparing.

U-värden – HardRock Energy. Underlag av betong (eller trä)

HARDROCK energyU-värde W/m2K
0,050,060,070,080,090,100,110,120,130,140,15
Toppskikt:
HARDROCK energy
Tjocklek →
180
mm
180
mm
120
mm
120
mm
120
mm
180
mm
150
mm
150
mm
120
mm
120
mm
80
mm
1. underlag: Underlag Energy
Tjocklek →
180
mm
140
mm
180
Mm
120
Mm
140
Mm
160
mm
160
mm
160
mm
140
mm
120
mm
150
mm
2. underlag: Underlag Energy
Tjocklek →
180
mm
140
Mm
180
mm
180
Mm
120
mm
           
3. underlag: Underlag Energy
Tjocklek →
150
mm
120 
mm
                 
Fuktspärr                      
Betongunderlag
(eller träkonstruktion)
                     
Total isoleringstjocklek     690
mm
580
mm
480
mm
420
mm
380
mm
340
mm
310
mm
280
mm
260
mm
240
mm
230
mm

Uppbyggnad av konstruktionen:

U-värden – TOPROCK System. Underlag av betong (eller trä)

TOPROCK SystemU-värde W/m2K
0,0720,1060,1220,135
Toppskikt:
TOPROCK Takboard
Tjocklek →
30
mm
30
mm
30
mm
30
mm
Underlag:
TOPROCK Lamell
Tjocklek →
500
mm
330
mm
280
mm
250
mm
Fuktspärr        
Bottenskikt
Betongunderlag
(eller träkonstruktion)
       
Total isoleringstjocklek 530
mm
360
mm
310
mm
280
mm

Fuktförhållanden

Konstruktionsdetaljer

I ett varmt tak kan den bärande konstruktionen vara av betong, stål eller trä. I varma tak måste man normalt använda fuktspärr för att taket ska bli lufttätt och för att undvika att fukt sprids upp i taket.

Om betongen är torr, dvs. i jämvikt vid 85 % RF eller lägre mitt i betongen kan fuktspärren utelämnas, men band av takpapp bör placeras över alla elementfogar och anslutningar mot fasader och liknande. Om betongen är fuktig när isoleringen installeras måste fuktspärr användas så att fukten från betongen inte kan sprida sig upp i isoleringen.

Tak med stålplåt ska alltid förses med fuktspärr eftersom stål- plåtarnas fogar och anslutningar mot angränsande bygg-nadsdetaljer normalt inte kan utföras så att de blir täta.

Produkter

Isolering av betongtak

HardRock Takfall 1:40
Plåttak, Låglutande tak, Tak och vind, Konstruktioner, Betongtak, Keymark, Certificates, Låglutande tak, Brandklass A2, Lambda 39, Miljöpall, CE

HardRock Takfall 1:40

Visa produkt
HardRock Takfall kilskiva 1:40
Plåttak, Låglutande tak, Tak och vind, Konstruktioner, Betongtak, Keymark, Certificates, Brandklass A2, Lambda 39, Låglutande tak, Miljöpall, CE

HardRock Takfall kilskiva 1:40

Visa produkt
Underlag Energy
Plåttak, Låglutande tak, Tak och vind, Konstruktioner, Betongtak, Keymark, Certificates, Brandklass A2, Lambda 35, CE, Miljöpall, HARDROCK Energy Systemtak, Låglutande tak

Underlag Energy

Visa produkt
HardRock Energy
Plåttak, Låglutande tak, Tak och vind, Konstruktioner, HARDROCK Energy Systemtak, Betongtak, Låglutande tak, Keymark, Certificates, Brandklass A2, Lambda 36, Miljöpall, CE

HardRock Energy

Visa produkt
Takboard
Plåttak, Låglutande tak, Tak och vind, Konstruktioner, Betongtak, CE, Certificates, Keymark, Brandklass A2, Lambda 39, Låglutande tak

Takboard

Visa produkt
Fallunderlag
Plåttak, Låglutande tak, Tak och vind, Konstruktioner, Låglutande tak, Betongtak, Keymark, Certificates, Brandklass A2, Lambda 37, Miljöpall, CE

Fallunderlag

Visa produkt
Ränndalskil 180
Plåttak, Låglutande tak, Tak och vind, Konstruktioner, Betongtak, HARDROCK Energy Systemtak, Keymark, Certificates, Brandklass A2, Lambda 39, CE, Låglutande tak

Ränndalskil 180

Visa produkt
Ränndalskil TF
Plåttak, Låglutande tak, Tak och vind, Konstruktioner, Betongtak, HARDROCK Energy Systemtak, Keymark, Certificates, Brandklass A2, Lambda 39, CE, Låglutande tak

Ränndalskil TF

Visa produkt
Ladda ner mer