Isolering på trätak

Tak som är uppbyggda med hjälp av träkonstruktioner finns i många varianter. Konstruktionerna används ofta i samband med  projekt som t.ex. bostadshus eller takbeläggning i äldre fastigheter som behöver renoveras. 

Oavsett takkonstruktion så har ROCKWOOL isoleringsprodukter som kan användas. Det kan vara tak med fall eller utan fall. Med produkter från ROCKWOOL får du automatisk en säkerhet mot brand, fukt, ljud och energieffektivitet.

Läs mer om stenullen fördelar här!

Konstruktionsanvisningar för nybyggnad

 

Användninsområde

Tak med bärande konstruktion av trä, där konstruktionen redan ligger i fall, isoleras med plan isolering. Isoleringen består vanligen av TOPROCK eller Hardrock Energy, som finns i tjocklekar upp till 530 mm och 180 mm.

Konstruktionsuppbyggnad

PE-folien och ROCKWOOL takisolering läggs ut på träkonstruktionen. Som takbeläggning kan man använda takpapp eller takmembran som är mekaniskt infäst. Utförande enligt leverantörens föreskrifter.

Underlag 

Underlaget måste vara rent och torrt, och t.ex. lösa stenar, vatten, snö och is måste avlägsnas, och underlaget måste vara fritt från större ojämnheter.

Infästning

Mekanisk infästning genom takpapp/takmembran och isolering. Se instruktioner från tätskiktsleverantör.

  

TAKISOLERING – TOPROCK PÅ KL-TRÄ

U-Värde (W/m2K)
KL-Trä [mm] TOPROCK SYSTEM [ λD = 39 mW/m K]
  250 mm 280 mm 310 mm 360 mm 430 mm 500 mm
100 mm 0,135 0,122 0,112 0,097 0,083 0,069
140 mm 0,129 0,170 0,108 0,094 0,081 0,067
180 mm 0,124 0,113 0,104 0,092 0,079 0,066
220 mm 0,119 0,109 0,100 0,089 0,077 0,064

 

TAKISOLERING – HARDROCK ENERGY PÅ KL-TRÄ 

U-Värde (W/m2K)
KL-Trä [mm] Hardrock Energy [ λD = 36 mW/m K]
  100 mm 120 mm 140 mm 150 mm 170 mm 180 mm
100 mm 0,266 0,232 0,205 0,194 0,175 0,167
140 mm 0,244 0,215 0,192 0,182 0,166 0,158
180 mm 0,226 0,201 0,181 0,172 0,157 0,150
220 mm 0,210 0,188 0,170 0,163 0,149 0,143

Isolering med kilar på träkonstruktioner

 

Användningsområde 

ROCKWOOL erbjuder flera produkter som passar med träkonstruktioner där takfallet ska byggas upp med isoleringen. Hardrock Takfall finns med lutningarna 1:40 eller 1:60 och kan användas oavsett storlek på taket. ROCKWOOL TOPROCK CTF är en kilformad systemlösning med ett 1:40-fall som består av en kilformad lamell och en hård 30 mm takboard. På stora tak läggs TOPROCK CTF ut snabbare än en traditionell kilkonstruktion (uppbyggd med skivor) och takboarden ger ett säkert och stabilt underlag för taktäckningen. 

Infästning

Mekanisk infästning genom takpapp/takmembran och isolering. Se instruktioner från tätskiktsleverantör.

 

Konstruktionsuppbyggnad

PE-folien och ROCKWOOL takisolering läggs ut på träkonstruktionen. Som takbeläggning kan man använda takpapp eller takmembran som är mekaniskt infäst. Utförande enligt leverantörens föreskrifter.

Underlag

Underlaget måste vara rent och torrt, och t.ex. lösa stenar, vatten, snö och is måste avlägsnas, och underlaget måste vara fritt från större ojämnheter.

 

Min/Max tjocklek Falllängd
U-värde [W/m2 K] 2 m 4 m  6 m 8 m
0,13

270 mm /

320 mm

250 mm /

350 mm

200 mm /

350 mm

180 mm /

380 mm

0,10

300 mm /

380 mm

330 mm /

430 mm

300 mm /

450 mm

270 mm /

470 mm

0,09

380 mm /

430 mm

380 mm /

480 mm

330 mm /

480 mm

280 mm /

480 mm

Exempel: Om du vill uppnå ett U-värde om 0,10 W / m² K och ha en fallängd om 6 m, får du en minsta tjocklek på 300 mm och en maximal tjocklek på 450 mm

Efterisolering av låglutande tak med utvändig takisolering

 

Produkter till takisolering:

Underlag Energy / Hardrock Energy / TOPROCK

Montering:

Mekanisk infästning genom tätskiktsmatta och isolering. Infästning enligt tätskiktsleverantör.

Anvisningar: 

Utvändig tilläggsisolering av varma tak kommer alltid att förbättra de fukttekniska villkoren, och reglerna för minsta tjocklek som beskrivits för kalla tak kan man göra undantag från. HardRock Energy används som det översta lagret i en- eller flerskiktslösningar. Underlag Energy används endast som bottenskikt i en flerskiktsisolering.

Konstruktionen kan även utföras med fallisolering, om taket från början inte har något fall. Den nya takisoleringen ska ha en lutning på minst 1:40.

Kontrollera att det gamla tätskiktet eftersom det kommer att fungera som en ny ångspärr. Tilläggsisolering från utsidan förutsätter normalt att den befintliga isoleringstjockleken är mindre än den nya takisoleringen och beror på vilken fukt- belastning som byggnaden har.

Vanligt följdarbete: byte av ev. takbrunnar/höjning av takfönster, murkrön eller takfot. Plåtarbeten och borttagning av diverse huvar. Observera också att hänsyn kan behöva tas till takventilationsanläggning, teknikinstallationer, intilliggande byggnader, takfot, hängrännor, plåtarbeten, murkrön skorstenar, frånluftsventilation, solceller, solpaneler och takterrasser.

 

    Efterisolering med 180 mm Hardrock Energy  Efterisolering med TOPROCK 250 mm 

Befintliga konstruktioner

[mm]

Befintliga U-värden

[W/m²K]

Nya u-värden [W/m²K]

Besparingar

[kWh/m²år]

Nya U-värden [W/m²K]

Besparingar

[kWh/m²år]

50 0,6 0,15 31 0,12 33
100 0,34 0,13 15 0,10 16
150

0,24

0,11 9 0,09 10
200 0,18 0,09 6 0,08 9

 

Beräkningarna använder normalårets graddagar: 3720 som är representativa för mellansverige, Örebro - Västerås - Uppsala. För uppskattad besparing i södra Sverige beräkna ca 20% lägre besparing. För uppskattad besparing i norra Sverige beräkna ca 35% större besparing.

Produkter

Isolering av tak av trä

HardRock Takfall 1:40
Plåttak, Låglutande tak, Tak och vind, Konstruktioner, Betongtak, Keymark, Certificates, Låglutande tak, Brandklass A2, Lambda 39, Miljöpall, CE

HardRock Takfall 1:40

Visa produkt
HardRock Takfall kilskiva 1:40
Plåttak, Låglutande tak, Tak och vind, Konstruktioner, Betongtak, Keymark, Certificates, Brandklass A2, Lambda 39, Låglutande tak, Miljöpall, CE

HardRock Takfall kilskiva 1:40

Visa produkt
Underlag Energy
Plåttak, Låglutande tak, Tak och vind, Konstruktioner, Betongtak, Keymark, Certificates, Brandklass A2, Lambda 35, CE, Miljöpall, HARDROCK Energy Systemtak, Låglutande tak

Underlag Energy

Visa produkt
HardRock Energy
Plåttak, Låglutande tak, Tak och vind, Konstruktioner, HARDROCK Energy Systemtak, Betongtak, Låglutande tak, Keymark, Certificates, Brandklass A2, Lambda 36, Miljöpall, CE

HardRock Energy

Visa produkt
Takboard
Plåttak, Låglutande tak, Tak och vind, Konstruktioner, Betongtak, CE, Certificates, Keymark, Brandklass A2, Lambda 39, Låglutande tak

Takboard

Visa produkt
Fallunderlag
Plåttak, Låglutande tak, Tak och vind, Konstruktioner, Låglutande tak, Betongtak, Keymark, Certificates, Brandklass A2, Lambda 37, Miljöpall, CE

Fallunderlag

Visa produkt
Ränndalskil 180
Plåttak, Låglutande tak, Tak och vind, Konstruktioner, Betongtak, HARDROCK Energy Systemtak, Keymark, Certificates, Brandklass A2, Lambda 39, CE, Låglutande tak

Ränndalskil 180

Visa produkt
Ränndalskil TF
Plåttak, Låglutande tak, Tak och vind, Konstruktioner, Betongtak, HARDROCK Energy Systemtak, Keymark, Certificates, Brandklass A2, Lambda 39, CE, Låglutande tak

Ränndalskil TF

Visa produkt
Ladda ner mer