Isolering av plåttak

Takkonstruktioner av profilerad stålplåt är vanliga på t.ex. Lager, fabriker och sporthallar. Sådana tak konstrueras ofta med fall direkt i underlaget. Vi erbjuder flera olika lösningar för isolering av ståltak. Alla med fokus på hållbara och kvalitativa resultat där energi och brandsäkerhet är viktiga faktorer.

Tilläggsisolering av låglutande tak utan vind, utvändig isolering (varmt tak)

Produkt för tilläggsisolering: 

ROCKWOOL Underlag Energy / HARDROCK Energy λ 36

Montering: 

Mekanisk infästning genom tätskiktsmatta och isolering. Infästning enligt tätskiktsleverantör.

Anvisningar: 

Förslaget ändrar konstruktionen från kallt/ventilerat till varmt/ oventilerat tak. Detta kräver att plastfolien är helt tät. Vid osäkerhet ska en ny plastfolie monteras invändigt.

HARDROCK Energy används som det övre lagret. I en flerskiktslösning används även Underlag Energy som bottenskikt.

När tilläggsisoleringen är gjord måste man säkerställa att träkonstruktionen är torr innan ventilationen stängs. Ventilationen normalt stängas efter 1 år. Ventilationen ska vara stängd för att fullt ut utnyttja tilläggsisoleringen.

Tänk på att: Tilläggsisolering av låglutande tak kan innebära att takbrunnar måste bytas, takfönster kan behöva höjas och murkrön, takfot eller plåtarbeten justeras.

  

Observera också att hänsyn kan behöva tas till takventilations- anläggning, teknikinstallationer, intilliggande byggnader, takfot, hängrännor, skorstenar, frånluftsventilation, solceller, solpaneler och takterrasser.

 

Ny isolering i konstruktionen
 100 mm
HardRock Energy
150 mm
HardRock Energy
100 mm
Underlag Energy
+ 100 mm
HardRock Energy
Taktyp Isolering
(mm)
U-värde
(W/m2K)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
Låglutande tak 170 0,227 0,140 8 0,117 10 0,100 11
Låglutande tak 195 0,200 0,129 6 0,109 8 0,094 9
Låglutande tak 220 0,179 0,120 5 0,103 7 0,089 8
Låglutande tak 250 0,158 0,110 4 0,096 6 0,084 7
Låglutande tak 300 0,133 0,097 3 0,086 4 0,076 5

Befintlig konstruktion:

Råspånt med takpapp, 45 mm breda takstolar cc 1200 mm, med eller utan luftspalt, isolering, plastfolie, 28 x 70 mm glespanel cc 300 mm samt 13 mm gips/ pärlspont. Beräkningarna använder normalårets graddagar: 3720 som är representativa för mellansverige, Örebro - Västerås - Uppsala. För uppskattad besparing i södra Sverige beräkna ca 20% lägre besparing. För uppskattad besparing i norra Sverige beräkna ca 35% större besparing.

Tilläggsisolering av låglutande tak utan vind, invändig isolering

Vanligt följdarbete: Invändig målning, justeringar av fönsterfoder vid takfönster och skugglister. Ändring av elinstallationer.

Produkt för tilläggsisolering: 

ROCKWOOL FLEXIBATTS λ 37

Montering: 

Fästs med oglödgad ståltråd, cc 300 mm eller glespanel cc 300 mm.

Anvisning: 

Kontrollera att konstruktionen är tillräckligt luft- och ångtät. Om inte, ska ångspärr eller ångbroms monteras. Ångspärren ska placeras högst 1/3 in i isoleringen mätt från den varma sidan.

Ångspärren måste sluta tätt till annan ångtät konstruktion. Två ångspärrar i samma konstruktion ska undvikas. Om det anses nödvändigt att montera en ny ångspärr och det inte är direkt möjligt att ta bort den gamla, måste man säkerställa att båda barriärerna är på den varma sidan av konstruktionen. En ångspärr kan i denna situation också bestå av en tät färgbehandling, aluminiumfolie eller liknande.

 

Ny isolering i konstruktionen
 45 mm
FLEXIBATTS
70 mm
FLEXIBATTS
95 mm
FLEXIBATTS
Taktyp Isolering
(mm)
U-värde
(W/m2K)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2år)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2år)
U-värde
(W/m2K)
)
Spara
(kWh/m2år)
Låglutande tak 170 0,227 0,184 4 0,167 5 0,153 7
Låglutande tak 195 0,200 0,165 3 0,151 4 0,140 5
Låglutande tak 220 0,179 0,152 2 0,140 3 0,130 4
Låglutande tak 250 0,158 0,136 2 0,127 3 0,118 4
Låglutande tak 300 0,133 0,117 1 0,110 2 0,104 3

Befintlig konstruktion:

Råspånt med takpapp, 45 mm breda takstolar cc 1200 mm, med eller utan luftspalt, isolering, plastfolie, 28 x 70 mm glespanel cc 300 mm samt 13 mm gips/ pärlspont. Beräkningarna använder normalårets graddagar: 3720 som är representativa för mellansverige, Örebro - Västerås - Uppsala. För uppskattad besparing i södra Sverige beräkna ca 20% lägre besparing. För uppskattad besparing i norra Sverige beräkna ca 35% större besparing

U-värden – HardRock Energy. Profilerad stålplåt

HARDROCK energy U-värde W/m2K
0,060,070,080,090,100,110,120,130,140,15
Toppskikt:
HARDROCK energy
Tjocklek →
150
mm
120
mm
180
mm
150
mm
120
mm
100
mm
120
mm
100
mm
140
mm
180
mm
1. underlag: 
Underlag Energy
Tjocklek →
180
mm
150
mm
180
Mm
180
Mm
180
Mm
160
mm
120
mm
120
mm
60
mm
 
2. underlag: 
Underlag Energy
Tjocklek →
180
mm
150
Mm
               
Fuktspärr                    
Bottenskikt: 
Stålunderlag Energy
Tjocklek →
80
mm
80
mm
80
mm
50
mm
50
mm
50
mm
50
mm
50
mm
50
Mm
50
mm
Betongunderlag
(eller träkonstruktion)
                   
Total isoleringstjocklek 590
mm
500
mm
440
mm
380
mm
350
mm
310
mm
290
mm
270
mm
250
mm
230
mm

Uppbyggnad av konstruktionen:

U-värden – TOPROCK System. Profilerad stålplåt.

TOPROCK System U-värde W/m2K
0,0750,1050,1260,134
Toppskikt:
TOPROCK Takboard
Tjocklek →
30
mm
30
mm
30
mm
30
mm
Underlag:
TOPROCK Lamell
Tjocklek →
400
mm
280
mm
220
Mm
200
Mm
Fuktspärr        
Bottenskikt:
Stålunderlag Energy
Tjocklek →
80
mm
50
mm
50
mm
50
mm
Profilerad stålplåt        
Total isoleringstjocklek 510
mm
360
mm
300
mm
280
mm

Uppbyggnad av konstruktionen:

Fuktförhållanden

Konstruktionsdetaljer

I ett varmt tak kan den bärande konstruktionen vara av betong, stål eller trä. I varma tak måste man normalt använda fuktspärr för att taket ska bli lufttätt och för att undvika att fukt sprids upp i taket.

Om betongen är torr, dvs. i jämvikt vid 85 % RF eller lägre mitt i betongen kan fuktspärren utelämnas, men band av takpapp bör placeras över alla elementfogar och anslutningar mot fasader och liknande. Om betongen är fuktig när isoleringen installeras måste fuktspärr användas så att fukten från betongen inte kan sprida sig upp i isoleringen.

Tak med stålplåt ska alltid förses med fuktspärr eftersom stålplåtarnas fogar och anslutningar mot angränsande byggnadsdetaljer normalt inte kan utföras så att de blir täta.

Produkter

Isolering av plåttak

Ladda ner mer