TOPROCK CTF (Fallisolering)

TOPROCK CTF skapar snabbt fall på tak med höga energikrav

Översikt över TOPORCK CTF (Fallisolering)

Det tidsbesparande systemet TOPROCK är en populär takprodukt. Med TOPROCK CTF blir det lika enkelt att bygga energieffektiva tak där fall skapas med hjälp av isoleringen.

Precis som TOPROCK består TOPROCK CTF System av lameller och takboard sampaketerade på en smart miljöpall. Skillnaden är att lamellerna är tillskurna för att direkt skapa fall på taket. En separat lösning med takfallskilar ovanpå ett plant lager av isolering blir därmed överflödigt och tiden för utläggning kan reduceras upp till 50 %.

TOPROCK CTF System är designat för U-värden < 0,13.

Installation Guide

Tekniska egenskaper

OmrådeBeskrivelseStandard
Brandklass A2-S1,d0 EN 13501-1
Vattenabsorption Korttid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Ånggenomsläpplighet MU1 (samme diffusjonsmotstand som luft) EN 10456
Dimensionsstabilitet Längd och bredd max ±1 %, tjocklek max -1 % EN 1604
Produktcertifikat Certifikat

Värmemotstånd
R-värde
mm CTF1 CTF2 CTF3 CTF4 CTF5 CTF6 CTF1B CTF2B CTF3B CTFUL
m²K/W 6,65 7,95 9,20 10,50 11,80 13,05 7,00 8,25 9,55 6,40

Sortiment

TypBeskrivningSystemtjocklekArt. nr.St/Pallm2/Pall
Enheter på pall          
  Standardkilar (2000x240 mm)        
  TOPROCK CTF System 1 235/285 165353 20 9,6
  TOPROCK CTF System 2 285/335 165354 20 9,6
  TOPROCK CTF System 3 335/385 165356 15 7,2
  TOPROCK CTF System 4 385/435 165357 15 7,2
  TOPROCK CTF System 5 435/485 165358 10 4,8
  TOPROCK CTF System 6 485/535 165359 10 4,8
           
  Startkilar (1000x240 mm)        
  TOPROCK CTF System 1B 260/285 165361 40 9,6
  TOPROCK CTF System 2B 310/335 165362 30 7,2
  TOPROCK CTF System 3B 360/385 165363 30 7,2
           
  Plan underlagslamell (2000x240 mm)        
  TOPROCK CTF UL 250 165360 20 9,6

Falluppbyggnad TOPROCK CTF System

TOPROCK CTF System består av lamell-kilar med lutning 1:40 i längdriktningen och 30 mm tjock takboard. I systemet ingår 6 st. standardkilar (format 2000x240 mm) samt 3 st. kortare startkilar (format 1000x240 mm). De sistnämnda används för att minimera spill när den större kil-längden inte passar helt optimalt. Lutningen är 1:40 i kilarnas längdriktning. Tjockleken framgår av systemritningen nedan. I systemet ingår också en 250 mm tjock plan underlagslamell som används när systemtjockleken överstiger 535 mm.

 

TOPROCK CTF miljöpall - smart sampaketering

TOPROCK CTF System levereras med lameller och takboard sampaketerade på en smart patenterad miljöpall. Varje pall innehåller komplett material för ett bestämt antal kvadratmeter. Miljöpallen är byggd av isolering insvept i återvinningsbar PE-folie och är lättare än en traditionell träpall. Pallens utformning är optimerad för varje systemtjocklek och pallhöjden varierar. På bilden visas TOPROCK CTF System 2.

Systemfördelar

Uppfyller höga krav

Taket är betydelsefullt för såväl ekonomi som säkerhet och det är viktigt att välja en isolering som uppfyller högt ställda krav. TOPROCK är lösningen.

En bra isolering ska så klart isolera både mot kyla och värme. Men det finns även andra faktorer att ta hänsyn till. Hur är brandskyddet? Vad kostar monteringen? Vad blir driftkostnaderna?

TOPROCK och TOPROCK CTF System uppfyller flera krav som kan vara avgörande för dig:

 • Med ROCKWOOL stenull får taket ett bra passivt brandskydd redan från byggstarten. 
  Obrännbar isolering kan dessutom ge lägre försäkringspremie.
 • Tack vare effektiv logistik går monteringen av TOPROCK snabbt och ger en god totalekonomi.
 • TOPROCK är en säker investering för att hålla energinotan nere år efter år.
  ROCKWOOL stenull är ett stabilt material som behåller isoleringsförmågan livet ut.

+4 kvaliteter

Utöver den goda isoleringsförmågan har TOPROCK flera andra kvaliteter som är viktiga för ett lyckat byggprojekt. Fördelar som inte syns - men märks.

TOPROCK och TOPROCK CTF System tillverkas av ROCKWOOL stenull. Fördelarna jämfört med andra typer av isolering är flera och visar sig både under och efter monteringen:

 • Optimalt passivt brandskydd 
  ROCKWOOL stenull klarar temperaturer upp till 1000°C, läs mer. Att välja ett obrännbart material på taket kan också ge lägre försäkringspremie.
 • Behåller isoleringsförmågan livet ut 
  ROCKWOOL stenull bryts inte ned genom åldring och krymper inte. Den ursprungliga värmeisoleringsförmågan består även över tid.
 • Fukt- och vattenavvisande 
  ROCKWOOL stenull upptar endast fukt om vatten pressas in i materialet. När trycket upphör torkar fukten snabbt ut.
 • Ljudisolerande 
  Tack vare den unika strukturen så har ROCKWOOL stenull goda ljuddämpande egenskaper.

Effektiv logistik

Med TOPRROCK och TOPROCK CTF System går det snabbt att montera takisoleringen.

Väl genomtänkt logistik och paketering ger en kostnadseffektiv installation även när stora mängder isolering ska läggas ut. För plan isolering kan tiden för utläggning reduceras kraftigt jämfört med traditionella lösningar. För fallisolering med upp till ca 50%.

 • Lågt U-värde uppnås med få lager.
 • För fallösningar behövs inte längre en separat lösning med takfallskilar.
 • Märkning underlättar korrekt pallplacering och visar lamellriktning.
 • Lamell och takboard på samma pall ger kort gångavstånd.
 • Lamellernas låga densitet förenklar både lyft och tillskärning.
 • Leverans på smart miljöpall ger minimalt med efterarbete.

Ett bra miljöval

Tänk på miljön- det gör vi!

När du väljer ROCKWOOL stenull gör du ett bra miljöval. Vi investerar kontinuerligt tid och pengar i miljöförbättrande åtgärder och våra produkter uppfyller de nordiska miljökraven.

 • Våra fabriker är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
 • ROCKWOOL stenull innehåller inga ozonskadliga ämnen eller drivgaser, flamskyddsmedel eller borföreningar etc.
 • Brand är en belastning på miljön, både i form av rök och släckvatten. Genom att använda stenull kan omfånget av en ev. brand begränsas och därmed även dess miljöpåverkan.
 • Tack vare våra miljöpallar minskar både träförbrukning och avfallshantering.

Produkter

TOPROCK CTF (Fallisolering)