TOPROCK (Plan isolering)

En ny generation kostnadseffektiv takisolering för låga U-värden

Översikt över TOPROCK Plan isolering

Skärpta krav på energieffektivitet medför ökande isoleringstjocklekar. Lösningen är TOPROCK System som består av lameller och takboard sampaketerade på en unik patenterad miljöpall. Varje pall innehåller komplett material för ett bestämt antal kvadratmeter. Tack vare få arbetsmoment och smart logistik går utläggningen snabbt. TOPROCK System är utvecklat för att få en effektiv byggprocess och låga driftskostnader. Det passar både för nybyggnation och renovering.

TOPROCK miljöpall - smart sampaketering

TOPROCK System levereras med lameller och takboard sampaketerade på en patenterad miljöpall. Varje pall innehåller komplett material för ett bestämt antal kvadratmeter.

Miljöpallen är byggd av isolering insvept i återvinningsbar PE-folie och är lättare än en traditionell träpall. Pallens utformning är optimerad för varje systemtjocklek och pallhöjden varierar.

Tekniska egenskaper

OmrådeBeskrivelseStandard
Brandklass A2-S1,d0 EN 13501-1
Vattenabsorption Korttid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Ånggenomsläpplighet MU1 (Samme diffusjonsmotstand som luft) EN 10456
Dimensionsstabilitet Dimensionsförändring = 0 EN 1604
Tryckhållfasthet Tryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10) 30kPa  EN 826 
Beskrivningskod  MW-EN13162-T3-DS(TH)-CS(10)30-WS-MU1   
Produktcertifikat Certifikat

Värmemotstånd
mm 230 250 280 310 360 430 530
m²K/W 5,90 6,40 7,20 7,95 9,25 11,05 13,60

Sortiment

TypSystemtjocklekArt. nr.St/Pallm2/Pall
Enheter på pall        
  230 121000 25 12
  250 224383 25 12
  280 121002 20 9,6
  310 224390 20 9,6
  361 121004 15 7,2
  430 121005 10 4,8
  530 121006 10 4,8

U-värdes guide för TOPROCK System

I tabellen nedan visas U-värdet för några vanliga taklösningar med TOPROCK System. Med ROCKWOOL Energiprogram kan du kostnadsfritt enkelt göra beräkningar för takkonstruktioner som du själv definierar.

Angivna värden avser rena takytor och är beräknade utan tillägg för ev köldbryggor.

Systemfördelar

Uppfyller höga krav

Taket är betydelsefullt för såväl ekonomi som säkerhet och det är viktigt att välja en isolering som uppfyller högt ställda krav. TOPROCK är lösningen.

En bra isolering ska så klart isolera både mot kyla och värme. Men det finns även andra faktorer att ta hänsyn till. Hur är brandskyddet? Vad kostar monteringen? Vad blir driftkostnaderna?

TOPROCK och TOPROCK CTF System uppfyller flera krav som kan vara avgörande för dig:

 • Med ROCKWOOL stenull får taket ett bra passivt brandskydd redan från byggstarten. 
  Obrännbar isolering kan dessutom ge lägre försäkringspremie.
 • Tack vare effektiv logistik går monteringen av TOPROCK snabbt och ger en god totalekonomi.
 • TOPROCK är en säker investering för att hålla energinotan nere år efter år.
  ROCKWOOL stenull är ett stabilt material som behåller isoleringsförmågan livet ut.

+4 kvaliteter

Utöver den goda isoleringsförmågan har TOPROCK flera andra kvaliteter som är viktiga för ett lyckat byggprojekt. Fördelar som inte syns - men märks.

TOPROCK och TOPROCK CTF System tillverkas av ROCKWOOL stenull. Fördelarna jämfört med andra typer av isolering är flera och visar sig både under och efter monteringen:

 • Optimalt passivt brandskydd 
  ROCKWOOL stenull klarar temperaturer upp till 1000°C, läs mer. Att välja ett obrännbart material på taket kan också ge lägre försäkringspremie.
 • Behåller isoleringsförmågan livet ut 
  ROCKWOOL stenull bryts inte ned genom åldring och krymper inte. Den ursprungliga värmeisoleringsförmågan består även över tid.
 • Fukt- och vattenavvisande 
  ROCKWOOL stenull upptar endast fukt om vatten pressas in i materialet. När trycket upphör torkar fukten snabbt ut.
 • Ljudisolerande 
  Tack vare den unika strukturen så har ROCKWOOL stenull goda ljuddämpande egenskaper.

Effektiv logistik

Med TOPRROCK och TOPROCK CTF System går det snabbt att montera takisoleringen.

Väl genomtänkt logistik och paketering ger en kostnadseffektiv installation även när stora mängder isolering ska läggas ut. För plan isolering kan tiden för utläggning reduceras kraftigt jämfört med traditionella lösningar. 

 • Lågt U-värde uppnås med få lager.
 • För fallösningar behövs inte längre en separat lösning med takfallskilar.
 • Märkning underlättar korrekt pallplacering och visar lamellriktning.
 • Lamell och takboard på samma pall ger kort gångavstånd.
 • Lamellernas låga densitet förenklar både lyft och tillskärning.
 • Leverans på smart miljöpall ger minimalt med efterarbete.

Ett bra miljöval

När du väljer ROCKWOOL stenull gör du ett bra miljöval. Vi investerar kontinuerligt tid och pengar i miljöförbättrande åtgärder och våra produkter uppfyller de nordiska miljökraven.

 • Våra fabriker är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
 • ROCKWOOL stenull innehåller inga ozonskadliga ämnen eller drivgaser, flamskyddsmedel eller borföreningar etc.
 • Brand är en belastning på miljön, både i form av rök och släckvatten. Genom att använda stenull kan omfånget av en ev. brand begränsas och därmed även dess miljöpåverkan.
 • Tack vare våra miljöpallar minskar både träförbrukning och avfallshantering.

Produkter

TOPROCK (Plan isolering)