TOPROCK Terrace System

Naturlig och robust terasslösning ger ett brandsäker lösning under fötterna

Skapa högre livskvalité när taket blir ett rum för människor. Oavsett om det är på arbetet, i offentlig miljö eller om du behöver en lugn stund hemma. Med ROCKWOOL TOPROCK TERRACE förvandlas naturens sten till en användbar och robust terrasslösning som är brandsäker, lätt att projektera, snabb att lägga ut och ger minimalt med spill.

TOPROCK TERRACE SYSTEM när taket är ett golv

 

Översikt över TOPORCK Terrace System

 

Det tidsbesparande systemet TOPROCK är en populär takprodukt. Med TOPROCK Terrace blir det enkelt att bygga energieffektiva tak som även går att beträdas. Isoleringen tål höga belastningar och är anpassat för takterasser eller takytor från intensiv persontrafik.

Precis som de övriga TOPROCK produkterna består TOPROCK Terrace System av lameller och takboard. Lamellerna är tillskurna för att direkt skapa fall på taket. Den genomtänkta konstruktionen med takfallkilar gör att utläggningen går snabbt vid såväl nybyggnadtion som vid renovering.

TOPROCK Terrace System är designat för en tryckstyrka 175 kPa,  anpassad för belastning på takterrasser och gångstråk.

Video thumbnail, Toprock Terrace, Sweden

TOPROCK TERRACE INTRO VIDEO

Tekniska egenskaper

OmrådeBeskrivelseStandard
Värmekonduktivitet
mm Lamell Kil 1 Lamell Kil 2 Lamell Kil 3 Lamell Kil 4 UL Takboard
m²K/W 4,35 4,90 5,40 5,95 2,10 0,70
EN 12667
Brandklass Euroklass A2-S1,d0 EN 13501-1
Vattenabsorption Kort tid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Ångdiffusion MU1 (samma diffusionsmotstånd som luft) EN 10456
Dimensionsstabilitet Längd och bredd max ±1 %, tjocklek max -1 % EN 1604
Produktcertifikat Certifikat

Dimensioneringsguide

Sortiment

BeskrivningLeveranstidSystemtjocklekArt. nr.St/Pallm2/Pall
Enheter på pall          
TOPROCK TERRACE LAMELL KIL 1 10 dagar 190/215 254445 48 9,6
TOPROCK TERRACE LAMELL KIL 2 10 dagar 215/240 254470 48 9,6
TOPROCK TERRACE LAMELL KIL 3 10 dagar 240/265 254475 48 9,6
TOPROCK TERRACE LAMELL KIL 4 10 dagar 265/290 254478 48 9,6
TOPROCK TERRACE LAMELL KIL 1234 10 dagar 190/290 254519 4x12 9,6
TOPROCK TERRACE UL 10 dagar 100 254543 24 4,8
TOPROCK TERRACE Takboard (Halvpall) 10 dagar 30 254352 20 48

U-värde på betongunderlag

 

Ovanstående beräkningar tar inte hänsyn till fallrännan, vilket ökar U-värdet något. Tabellen kan därför endast betraktas som vägledande.

* Ångspärren placeras 60 mm upp i isoleringen. En kondensberäkning bör utföras för att säkerställa korrekt placering av ångspärren.

Falluppbyggnad TOPROCK Terrace System

TOPROCK Terrace System består av kilformade lameller med en lutning på 1:40 på vilken en 30 mm topp skiva läggs. Systemet innehåller 4 standard kilar (format 1000x200) och en underlagslamell som används för större fall längder.

Lutningen på 1:40 ligger i kilarnas längdriktning. Tjockleken visas i systemteckning nedan. Den 100 mm tjocka bas lamellen används när systemtjockleken överstiger 260 mm.

1.  Lamell Kil 1:  160-185 mm
2.  Lamell Kil 2:  185-210 mm
3.  Lamell Kil 3:  210-235 mm
4.  Lamell Kil 4:  235-260 mm
5.  UL:               100 mm
6.  Takboard:      30 mm 

TOPROCK Terrace System -Sampaketering

TOPROCK Terrace System levereras med lameller och takboard sampaketerade på en smart patenterad miljöpall. Varje pall innehåller komplett material för ett bestämt antal kvadratmeter. Miljöpallen är byggd av isolering insvept i återvinningsbar PE-folie och är lättare än en traditionell träpall. Pallens utformning är optimerad för varje systemtjocklek och pallhöjden varierar. Underlagslamellerna kommer på en separat träpall. På bilden visas TOPROCK Terrace System 1.

Läs mer om våra två andra taksystem TOPROCK System och TOPROCK CTF.

Produkter

TOPROCK Terrace System