Inredd vind - isolera innertak

Det är många fördelar med att isolera innertak och inreda vinden. Dels är det lättare och mycket billigare än att bygga till, dels utförs allt arbete inomhus vilket gör att man enkelt kan göra vilket tid på året man vill. En inredd vind kan ha ett mindre hanbjälklag men för  att skapa större volym i huset kan snedtaket isoleras ända upp till taknocken.

Du kan få många extra och värdefulla kvadratmetrar bostad om du isolerar vinden och klär väggarna med gipsskivor eller panel. Följ anvisningarna nedan för att få hjälp med hur du går tillväga.

Konstruktionsanvisningar för isolering av inredd vind

Hanbjälklag med skivor

 

 

U-värde (W/m2K) - isoleringstjocklek 

FLEXIBATTS insida (mm)FLEXIBATTS
250 mm300 mm350 mm400 mm450 mm500 mm
0 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,08
45 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07
70 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,07

Takstolar cc 1200 mm

Ett hanbjälklag har samma princip som ett vindsbjälklag. Ventilations-luften från takfoten löper efter yttertakets undersida upp via vindavledare på hanbjälklaget som hindrar ventilationsluften att blåsa in i isoleringen. Ventilationsluften ventileras bort via gavelventiler. Hanbjälklaget isoleras med ROCKWOOL FLEXIBATTS i ett eller flera skikt tätt intill varandra och med förskjutna skarvar.

För att skydda isoleringen mot anblåsning kan översta skiktet bytas mod ROCKWOOL Regelskiva med vindskydd. På insidan monteras en plastfolie, ett luft- och diffusionstätt skikt, som hindrar oönskat luftläckage genom konstruktionen.

 

Luftning genom ventilerad nock

 

 

U-värde (W/m2K) - isoleringstjocklek

FLEXIBATTS insida (mm)FLEXIBATTS
250 mm300 mm350 mm400 mm450 mm
0 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10
45 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09
70 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08

Takstolar cc 1200 mm

För att skapa större volym i huset kan snedtaket isoleras ända upp till taknocken. Det ställer speciella krav på att man tar hänsyn till ventilationen av takkonstruktionen. Ventilationsspalten utförs på samma sätt som i en hanbjälklagslösning men med skillnaden att ventilationsluften passerar ut genom öppning i nocken istället för via gavelventiler.

Öppningen i nocken skapas genom att yttertak och vindskydd ca 30 mm innan nockbrädan. På nockbrädan monteras takpapp som viks ner på båda sidor om nockbrädan och fästs mot ovansidan på ströläkten så att en luftspalt bildas in mot öppningen i yttertaket.

Tilläggsisolering av snedtak från utsidan med FLEXIBATTS

Produkt för tilläggsisolering: 

ROCKWOOL FLEXIBATTS λ 37

Montering: 

Utifrån mellan påbyggda takstolar.

Anvisningar: 

Tillläggsisoleringen kan vara intressant vid byte av taktäckningsmaterial.

För isolering utan luftspalt måste diffusionsöppen underlagstäckning användas.

Vid fasta och diffusionstäta innertak säkerställs tillräcklig ventilation mellan isolering och innertak (ventilerade innertak).

I övriga fall bör luftspalt vara ca 25-45 mm. Insektsnät monteras i ventilationsöppningen.

Kontrollera om konstruktionen är tillräckligt luft- och ångtät. Om inte, ska ångspärr eller ångbroms byggas in. Ångspärren måste vara tät i överlappningen och mot intilliggande konstruktioner. 

 

Ångspärr av plastfilm kan läggas mot taket ca 5 cm upp på takstolarnas sidor som framgår av bilden. En säker vidhäftning till träet kräver rengöring och ev. förbehandling med primer av underlaget.

Se till att påbyggnaden av takstolarna sker på ett fackmannamässigt sätt och att infästningen är anpassad efter snözon med erforderliga spikningsplåtar/vinkeljärn.

 

Ny isolering i konstruktionen
Befintlig konstruktion95 mm
FLEXIBATTS
120 mm
FLEXIBATTS
145 mm
FLEXIBATTS
  Överramens höjd
(mm)
Isolering
(mm)
U-värde
(W/m2K)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
- 75 x 150, cc1000, kutterspån 0 0,485 0,238 22 0,210 25 0,188 27
A 120 95 0,380 0,205 16 0,182 18 0,165 19
A 145 120 0,310 0,182 11 0,165 13 0,150 14
A 170 145 0,262 0,165 9 0,150 10 0,138 11
A 195 170 0,227 0,150 7 0,138 8 0,127 9
A 220 195 0,200 0,138 6 0,127 7 0,118 7
B 120 + 45 140 0,275 0,171 9 0,156 11 0,143 12
B 145 + 45 165 0,236 0,155 7 0,142 8 0,131 9
B 170 + 45 190 0,207 0,141 6 0,131 7 0,121 8
B 195 + 45 215 0,184 0,130 5 0,121 6 0,113 6
B 220 + 45 240 0,166 0,120 4 0,113 5 0,106 5

Produkter

Inredd vind - isolera innertak

FLEXIBATTS
Byggisolering, Paralleltak, Snedtak, Tak och vind, Konstruktioner, Kattvind, Inredd vind, Plant vindsbjälklag, Vind, Innervägger av trä, Innerväggar, Vägg, Krypgrundsbjälklag av trä, Krypgrund, Golv, Mellanbjälklag av trä, Mellanbjälklag, Brandklass A1, Certificates, Keymark, Lambda 37, Yttervägger av trä, Ytterväggar, CE

FLEXIBATTS

Visa produkt
FLEXIBATTS 35
Paralleltak, Snedtak, Tak och vind, Konstruktioner, Kattvind, Byggisolering, Inredd vind, Plant vindsbjälklag, Vind, Krypgrundsbjälklag av trä, Krypgrund, Golv, Keymark, Certificates, Brandklass A1, Lambda 35, Innerväggar, Vägg, Ytterväggar, Yttervägger av trä, CE

FLEXIBATTS 35

Visa produkt
Byggrulle med vindskydd
Byggisolering, Kattvind, Snedtak, Tak och vind, Konstruktioner, Byg, Nordic Ecolabel, Certificates, Inredd vind, Plant vindsbjälklag, Vind, Mellanbjälklag, Golv, Keymark, Lambda 37, CE

Byggrulle med vindskydd

Visa produkt
Regelskiva med Vindskydd
Paralleltak, Snedtak, Tak och vind, Konstruktioner, Kattvind, Inredd vind, Plant vindsbjälklag, Vind, Mellanbjälklag, Golv, Keymark, Certificates, Lambda 37, Byggisolering, CE

Regelskiva med Vindskydd

Visa produkt
ROXULL Vindsullsspruta
Inredd vind, Snedtak, Tak och vind, Konstruktioner, Plant vindsbjälklag, Vind, Byggisolering

ROXULL Vindsullsspruta

Visa produkt
ROXULL Vindsull
Lambda 42, Certificates, Inredd vind, Snedtak, Tak och vind, Konstruktioner, Plant vindsbjälklag, Vind, Brandklass A1, Keymark, Byggisolering, CE

ROXULL Vindsull

Visa produkt
Granulate PRO
Paralleltak, Snedtak, Tak och vind, Konstruktioner, Kattvind, Inredd vind, Byggisolering, Plant vindsbjälklag, Vind, Brandklass A1, Certificates, Lambda 41, CE

Granulate PRO

Visa produkt
Vindavledare
Paralleltak, Snedtak, Tak och vind, Konstruktioner, Kattvind, Inredd vind, Plant vindsbjälklag, Vind, Byggisolering

Vindavledare

Visa produkt