Isolering av paralleltak

Paralleltak är snedtak uppbyggda av takstolar av trä med mellanliggande isolering. Ofta lägger man ett eller flera lager med korslagda reglar och isolering för att minska köldbryggor i konstruktionen. Vanligtvis finns en luftspalt ytterst som är till för att minska avsmältning av snö på taket och för att kunna transportera en viss mängd fukt.

Med moderna isolertjocklekar behövs inte längre luftspalten för att minska snösmältning. Fukttransporten går att lösa genom att använda ett diffusionsöppet underlagstak.

Konstruktionsanvisningar för isolering av paralleltak

Snedtak med skivor

 

U-värde (W/m2K) - Isoleringstjocklek

 

FLEXIBATTS 
insida (mm)
FLEXIBATTS
250 mm300 mm350 mm400 mm450 mm
0 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10
45 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09
70 0,13 0,13 0,10 0,09 0,08

Takstolar cc 1200 mm

Snedtaket ventileras med en luftspalt som är ca 50 mm mot yttertaket. Som luftspaltsbildare monteras en fuktbeständig papp eller träfiberskiva alternativt används ROCKWOOL Takstolskiva med vindskydd i det yttersta isolerskiktet. Vindskyddet ska vara tätt och ska skydda isoleringen mot anblåsning. Mellan takstolarna monteras ROCKWOOL FLEXIBATTS i ett eller flera skikt tätt intill varandra och med förskjutna skarvar.

På takstolarnas insida monteras plastfolie som tejpas och kläms i alla skarvar så att det blir helt luft- och diffusionstätt. Ett invändigt isolerskikt skapar ett utrymme för t.ex. elinstallationer.

 

Snedtak med lösull

 

U-värde (W/m2K) - Isoleringstjocklek

 

FLEXIBATTS 
insida (mm)
FLEXIBATTS
200 mm250 mm300 mm350 mm
0 0,17 0,14 0,12 0,11
45 0,15 0,13 0,12 0,10
70 0,14 0,12 0,11 0,10

Takstolar cc 1200 mm

Lösullsisolering av snedtak med ROCKWOOL Granulate PRO utförs av auktoriserade entreprenörer. Taket ventileras med en luftspalt som är ca 50 mm mot yttertaket. Som luftspaltsbildare monteras en fuktbeständig papp- eller träfiberskiva. Materialet ska skydda lösullen mot anblåsning och samtidigt vara styvt för att kunna motstå lösullens tryck speciellt i installationsskedet.

På insidan monteras plastfolien som ska var helt tät och samtidigt stå emot de påfrestningar som blir av lösullen. Sist monteras glespanel eller reglar för installationskikt innan lösullen installeras i varje takstolsfack.

Tilläggsisolering av snedtak från insidan med FLEXIBATTS

Produkt för tilläggsisolering: 

ROCKWOOL FLEXIBATTS λ 37

Montering: 

På insidan av befintliga takstolar.

Anvisningar: 

Befintligt ytskikt tas bort så att baksidan av den befintliga isoleringen och takstol exponeras.

Se till att plastfolie inte har några skador eller otätheter och laga eventuella skador i trästommen. Montering av plastfolie rekommenderas om sådan inte finns. Plastfolie ska tejpas i alla skarvar. Tänk på att plastfolien inte får ligga mer än en 1/3-del in i väggen av totala isoleringstjockleken.

Tänk på att plastfolien inte får ligga mer än en 1/3-del in i väggen av totala isoleringstjockleken.

På undersidan av takstolarna monteras 45 x 45 mm, 45 x 70 mm, 45 x 95 mm eller 45 x 120 mm reglar vågrätt. Isolera mellan reglarna och montera en gips/pärlspont eller liknande på insidan av påbyggnaden.

 

Ny isolering i konstruktionen
 45 mm
FLEXIBATTS
i korslagt regelverk
70 mm
FLEXIBATTS
i korslagt regelverk
95 mm
FLEXIBATTS
i korslagtregelverk
120 mm
FLEXIBATTS
i korslagt regelverk
Överramens
höjd
(mm)
Isolering
(mm)
U-värde
(W/m2K)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
75 x 150 mm,
cc 1000,
kutterspån
0 0,485 0,325 14 0,276 19 0,240 22 0,213 24
120 95 0,380 0,275 9 0,239 13 0,212 15 0,190 17
145 120 0,310 0,236 7 0,209 9 0,187 11 0,170 12
170 145 0,262 0,207 5 0,185 7 0,168 8 0,154 10
195 170 0,227 0,184 4 0,167 5 0,153 7 0,141 8
220 195 0,200 0,166 3 0,152 4 0,140 5 0,130 6

Produkter

Isolering av paralleltak