Isolering av kattvind

Kattvind är det utrymmet som uppstår längst ut mot takfoten på en inredd vind. Det brukar finns en lucka som ger tillträde. På äldre hus används ofta kattvinden som ett kallförråd. Det finns ofta pengar på att spara på att tilläggsisolera antingen yttertaket eller stödbendsväggen beroende på om vinden används eller ej. Nedan finns exempel på hur man går tillväga för att tilläggsisolera kattvindar.

Konstruktionsanvisningar för isolering av kattvind

Takstol med inredd vind - Lösning 1

 

U-värde (W/m2K) - isoleringstjocklek

 

FLEXIBATTS 
insida (mm)
FLEXIBATTS
200 mm250 mm300 mm350 mm
45 0,17 0,14 0,12 0,11
70 0,15 0,13 0,12 0,10
95 0,14 0,12 0,11 0,10

Takstolar cc 1200 mm

Vid takfoten monteras vindavledare på samma sätt som på ett vindsbjälklag. Mot yttertaket etableras luftspalt, ca 50 mm, som ger möjlighet till utluftning över snedtaket. Mellan golvreglarna monteras ROCKWOOL FLEXIBATTS i flera skikt och med förskjutna skarvar. I det översta lagret används ROCKWOOL Regelskiva med vindskydd för att skydda isoleringen mot anblåsning. Stödbensväggen isoleras med ROCKWOOL FLEXIBATTS som kläs med vindskydd på utsidan.

På insidan monteras en plastfolie, ett luft- och diffusionstätt skikt, som hindrar oönskat luftläckage genom konstruktionen.

 

Takstol med inredd vind - Lösning 2

 

U-värde (W/m2K) - isoleringstjocklek 

FLEXIBATTS 
insida (mm)
FLEXIBATTS
200 mm250 mm300 mm350 mm
45 0,17 0,14 0,12 0,11
70 0,15 0,13 0,12 0,10
95 0,14 0,12 0,11 0,10

 

 

Takstolar cc 1200 mm

Med denna lösning ventileras inte vindsutrymmet bakom stödbensväggen. Det luft- och diffusionstäta skiktet samt väggens huvudisolering placeras i den förhöjda ytterväggkonstruktionen. Snedtaket ventileras med en luftspalt som är ca 50 mm och den yttre delen isoleras med ROCKWOOL Regelskiva med vindskydd som skyddar isoleringen mot anblåsning. Resterande del i taket och ytterväggen isoleras med ROCKWOOL FLEXIBATTS i ett eller flera skikt och med förskjutna skarvar för att undvika köldbryggor. Montera plastfolie som tejpas och kläms med överlapp i övergång mellan vägg och tak.

Tilläggsisolering av vägg mot kall kattvind med isoleringsskivor

Produkt för tilläggsisolering: 

ROCKWOOL FLEXIBATTS λ 37

Montering: 

Den yttersta isoleringen mot kattvinden kan fästas med fyra isoleringsskruvar och Ø 70 mm brickor per isoleringsskiva (ca 6 stycken per m²)

Anvisningar: 

Arbetet utförs bäst utifrån i samband med att takbeklädnad byts, och ev. i anslutning till tilläggsisolering av takytan. Kontrollera att konstruktionen är tillräckligt luft- och ångtät. Ångspärren måste vara tät i överlappningen och mot intilliggande konstruktion.

Om snedtaket ventileras ovanför isoleringen ska isoleringen kapas på samma nivå som snedväggsisoleringen eller åtminstone så att det skapas en luftspalt på 30 mm. Montera även vindavledare eller motsvarande så att isoleringen inte påverkas av vind/drag.

Att ventilationen vid snedtaket måste upprätthållas gäller endast ventilerade takytor.

 

Ny isolering i konstruktionen
 70 mm
FLEXIBATTS
120 mm
FLEXIBATTS
170 mm
FLEXIBATTS
Väggtyp Isolering
(mm)
U-värde
(W/m2 K)
U-värde
(W/m2 K)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/m2 K)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/m2 K)
Spara
(kWh/m2 år)
Stödbensvägg 0 3,100 0,506 232 0,318 248 0,232 256
Stödbensvägg 25 1,085 0,391 62 0,269 73 0,205 79
Stödbensvägg 50 0,663 0,318 31 0,232 38 0,183 43
Stödbensvägg 75 0,478 0,269 19 0,205 24 0,166 28
Stödbensvägg 100 0,374 0,232 13 0,183 17 0,151 20

Produkter

Isolering av kattvind