Isolering av vind

Vinden är det stället som både är enklast att isolera och som oftast ger mest effekt. Ca 15% av husets värme försvinner genom taket. För isolering med lösull på vindsbjälklag kan antingen en auktoriserad lösullsentreprenör anlitas eller så kan man utföra arbetet själv genom att kratta ut ullen eller spruta den med Vindsullspruta från ROCKWOOL. På insidan monteras en plastfolie, ett luft- och diffusionstätt skikt, som hindrar oönskat luftläckage genom konstruktionen.

Konstruktionsanvisningar för isolering av vinden

Tak: Vindsbjälklag med skivor

U-värde (W/m2K) - Isoleringstjocklek

FLEXIBATTS
insida (mm)
FLEXIBATTS
 250 mm300 mm350 mm400 mm450 mm500 mm
0 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,08
45 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07
70 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,07

Takstolar cc 1200 mm

Ett kallt vindsutrymme ska ventileras genom en spalt utmed takfoten och genom ventiler på gavlarna. Ventilationsspalten vid takfoten ska vara ca 50 mm och anordnas med ROCKWOOL Vindavledare. Den används för att leda ventilationsluften upp över isoleringen och ska avslutas ca 150 mm över färdig isoleringsnivå. I första lagret monteras ROCKWOOL FLEXIBATTS i samma tjocklek som underramen är hög. Därefter läggs isoleringsskivorna tätt intill varandra med förskjutna skarvar och gärna i flera skikt till önskad tjocklek. På insidan monteras en plastfolie, ett luft och diffusionstätt skikt, som hindrar oönskat luftläckage genom konstruktionen.

 Tak: Vindsbjälklag med lösull

 

U-värde (W/m2K) - Isoleringstjocklek

 

FLEXIBATTS
insida (mm)
Granulate PRO
 300 mm400 mm450 mm500 mm550 mm600 mm
0 0,14 0,11 0,09 0,08 0,08 0,07
45 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07
70 0,12 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06

Takstolar cc 1200 mm

Ett kallt vindsutrymme ska ventileras genom en spalt utmed takfoten och genom ventiler på gavlarna. Ventilationsspalten vid takfoten ska vara ca 50 mm och anordnas med ROCKWOOL Vindavledare. Den används för att leda ventilationsluften upp över isoleringen och ska avslutas ca 150 mm över färdig isoleringsnivå. För isolering med lösull på vindsbjälklag kan antingen en auktoriserad lösullsentreprenör anlitas eller så kan man utföra arbetet själv genom att kratta ut ullen eller spruta den med Vindsullspruta från ROCKWOOL. På insidan monteras en plastfolie, ett luft- och diffusionstätt skikt, som hindrar oönskat luftläckage genom konstruktionen

Tilläggsisolering av vind-/hanbjälklag med FLEXIBATTS

Produkt för tilläggsisolering:

ROCKWOOL FLEXIBATTS λ 37

Montering:

Löst utlagda, förskjutna skarvar.

Anvisningar:

Kontrollera om konstruktionen är tillräckligt luft- och ångtät. Om inte, ska ångspärr monteras. Ångspärren måste vara tät i överlappningen och mot intilliggande konstruktion. Ventilationsförhållanden vid takfoten eller mot snedtaket kontrolleras innan isoleringen läggs.

 Vindavledare monteras om inte detta redan finns. Använd ROCKWOOL Vindavledare och lägg en 25 mm tjock läkt i mitten av takstolsfacket så att vindspalten säkras.

 Befintlig isolering bör inspekteras för skador och korrekt passning till takstolar, underlag och stödben. Eventuella ojämnheter kan utjämnas genom att använda ROCKWOOL ROXULL Vindsull innan den nya isoleringen läggs.

 Ny isolering ska överlappa underramen/hanbjälken och läggas med förskjutna skarvar så att flexzonerna (markerade på isoleringskanten) utnyttjas.;

Gångbryggan förhöjs med tilläggsisolering. För lätt trafik kan gångbryggan utföras med ROCKWOOL Markskiva ovanpå befintlig gångbrygga. Täck med ett lager 3 mm hård oljehärdad träfiberskiva. För tung och frekvent trafik rekommenderas gångbrygga av råspont. Runt luckor kan fast konstruktion av plywood eller råspont byggas.

Exemplen är baserade på att ny isolering läggs ovanpå den gamla.

Ny isolering i konstruktionen
 95 mm
FLEXIBATTS
145 mm
FLEXIBATTS
195 mm
FLEXIBATTS
220 mm
FLEXIBATTS
Material Isolering
(mm)
U-värde
(W/m2K)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
Vindsbjälklag med ca 100 mm kutterspån - 0,622 0,258 32,5 0,189 38,7 0,150 42,1 0,136 43,4
Vindsbjälklag med 50 mm mineralull 50 0,622 0,258 32,5 0,189 38,7 0,150 42,1 0,136 43,4
Vindsbjälklag med 75 mm mineralull 75 0,453 0,218 21,0 0,167 25,5 0,136 28,3 0,125 29,3
Vindsbjälklag med 100 mm mineralull 100 0,357 0,189 15,0 0,150 18,5 0,125 20,7 0,115 21,6
Vindsbjälklag med 125 mm mineralull 125 0,294 0,167 11,3 0,136 14,1 0,115 16,0 0,107 16,7
Vindsbjälklag med 150 mm mineralull 150 0,249 0,150 8,8 0,125 11,1 0,107 12,7 0,099 13,4
Vindsbjälklag med 200 mm mineralull 200 0,184 0,125 5,3 0,107 6,9 0,093 8,1 0,088 8,6

Befintlig konstruktion: 45 x 145 mm takstolar cc 1200 mm, isolering, plastfolie, 28 x 70 mm glespanel cc 300 mm samt 13 mm gips/pärlspont. Beräkningarna använder normalårets graddagar: 3720 som är representativa för Mellansverige, Örebro - Västerås - Uppsala. För uppskattad besparing i södra Sverige beräkna ca 20% lägre besparing. För uppskattad besparing i norra Sverige beräkna ca 35% större besparing.

Tilläggsisolering av vind-/hanbjälklag med Granulate Pro

Produkt för tilläggsisolering:

ROCKWOOL Granulate Pro

Montering:

Läggs ut maskinellt. Utförs av entreprenör ansluten till Behörig Lösull.

Anvisningar:

Kontrollera om konstruktionen är tillräckligt luft- och ångtät. Om inte, ska ångspärr monteras. Ångspärren måste vara tät i skarvar och mot intilliggande konstruktion.

Ventilationsförhållanden vid takfoten eller mot snedtaket kontrolleras innan isoleringen läggs.

Vindavledare monteras om inte detta finns. Använd ROCKWOOL Vindavledare och lägg en 25 mm tjock läkt i mitten av takstolsfacket så att vindspalten säkras.

Befintlig isolering bör inspekteras för skador och korrekt passning till takstolar, underlag och stödben.

Gångbryggan förhöjs med tilläggsisolering. För lätt trafik kan gångbryggan utföras med ROCKWOOL Markskiva ovanpå den befintliga gångbryggan. Täck med ett lager 3 mm hård oljehärdad träfiberskiva.

För tung och frekvent trafik rekommenderas gångbrygga av råspont. Runt vindsluckor kan fast konstruktion av plywood eller råspont byggas. Exemplen är baserade på att ny isolering läggs ovanpå den gamla.

Ny isolering i konstruktionen
 150 mm
Granulat Pro
250 mm
Granulat Pro
300 mm
Granulat Pro
400 mm
Granulat Pro
  Material Isolering
(mm)

U-värde

(W/mK)

Spara
(kWh/mår)
U-värde
(W/mK)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/mK)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/mK)
U-värde
(W/mK)
Spara
(kWh/m2 år)
a Gitterspær, isoleret med ca. 50 mm løst indskudsmateriale - 1,51 0,24 88 0,16 94 0,13 96 0,10 98
b Gitterspær, isoleret med 20 mm mineraluldsmåtter 20 1,12 0,24 61 0,16 67 0,13 69 0,10 71
c Gitterspær, isoleret med 30 mm mineraluldsmåtter 30 0,95 0,23 51 0,15 56 0,13 57 0,10 59
d Gitterspær, isoleret med 40 mm mineraluldsmåtter 40 0,82 0,22 42 0,15 47 0,12 49 0,10 50
e Gitterspær, isoleret med 50 mm mineraluldsmåtter 50 0,68 0,21 33 0,14 38 0,12 39 0,09 41
f Gitterspær, isoleret med 75 mm mineraluldsmåtter 75 0,52 0,19 23 0,13 27 0,11 29 0,09 30
g Gitterspær, isoleret med 100 mm mineraluldsmåtter 100 0,41 0,17 17 0,12 20 0,11 21 0,08 23
h Gitterspær, isoleret med 125 mm mineraluldsmåtter 125 0,35 0,15 14 0,11 17 0,10 17 0,08 19
i Gitterspær, isoleret med 150 mm mineraluldsmåtter 150 0,28 0,14 10 0,11 12 0,09 13 0,08 14

Produkter

Isolering av vind

FLEXIBATTS
Byggisolering, Paralleltak, Snedtak, Tak och vind, Konstruktioner, Kattvind, Inredd vind, Plant vindsbjälklag, Vind, Innervägger av trä, Innerväggar, Vägg, Krypgrundsbjälklag av trä, Krypgrund, Golv, Mellanbjälklag av trä, Mellanbjälklag, Brandklass A1, Certificates, Keymark, Lambda 37, Yttervägger av trä, Ytterväggar, CE

FLEXIBATTS

Visa produkt
FLEXIBATTS 35
Paralleltak, Snedtak, Tak och vind, Konstruktioner, Kattvind, Byggisolering, Inredd vind, Plant vindsbjälklag, Vind, Krypgrundsbjälklag av trä, Krypgrund, Golv, Keymark, Certificates, Brandklass A1, Lambda 35, Innerväggar, Vägg, Ytterväggar, Yttervägger av trä, CE

FLEXIBATTS 35

Visa produkt
Byggrulle med vindskydd
Byggisolering, Kattvind, Snedtak, Tak och vind, Konstruktioner, Byg, Nordic Ecolabel, Certificates, Inredd vind, Plant vindsbjälklag, Vind, Mellanbjälklag, Golv, Keymark, Lambda 37, CE

Byggrulle med vindskydd

Visa produkt
Regelskiva med Vindskydd
Paralleltak, Snedtak, Tak och vind, Konstruktioner, Kattvind, Inredd vind, Plant vindsbjälklag, Vind, Mellanbjälklag, Golv, Keymark, Certificates, Lambda 37, Byggisolering, CE

Regelskiva med Vindskydd

Visa produkt
Vindskydd
Yttervägger av stål, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av trä, Vind, Tak och vind, Byggisolering

Vindskydd

Visa produkt
ROXULL Vindsullsspruta
Inredd vind, Snedtak, Tak och vind, Konstruktioner, Plant vindsbjälklag, Vind, Byggisolering

ROXULL Vindsullsspruta

Visa produkt
ROXULL Vindsull
Lambda 42, Certificates, Inredd vind, Snedtak, Tak och vind, Konstruktioner, Plant vindsbjälklag, Vind, Brandklass A1, Keymark, Byggisolering, CE

ROXULL Vindsull

Visa produkt
Granulate PRO
Paralleltak, Snedtak, Tak och vind, Konstruktioner, Kattvind, Inredd vind, Byggisolering, Plant vindsbjälklag, Vind, Brandklass A1, Certificates, Lambda 41, CE

Granulate PRO

Visa produkt
Ladda ner mer

Hitta närmaste återförsäljare inom området.

search

Showing
Offices & Factories near you