Fasadisolering och fasadrenovering

Utvändig fasadisolering

Fasadisolering fungerar som ett heltäckande varmt skickt utanpå den yttre fasaden. Isoleringen är i stort sett fri från genombrytande element som annars bildar köldbryggor. Ett heltäckande isoleringsystem skapar fördelaktig temperaturmässig stabil miljö för den yttre delen av väggen. Inneklimatet blir behagligt och levnadslängden för den bärande konstruktionen kan förlängas. Samtidigt bidrar ROCKWOOL stenull produkterna med materialets övriga egenskaper så som fuktavvisande, obrännabar och ljuddämpande.

Utvändig fasadisolering kan användas på så väl betongvägg som trävägg. Systemet passar lika bra vid nybyggnation som vid fasadrenovering.

Facade insulation, walls

Våra fasadsystem kan användas för att skapa många olika estetiska uttryck. På köpet får du effektiv brand-, ljud- och värmeisolering.
Installation Guide

Produkter

Fasadisolering och fasadrenovering

REDAir MULTI TP T-profil
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, REDAir MULTI, Fasadsystem, Utvändig fasadisolering

REDAir MULTI TP T-profil

Visa produkt
REDAir FLEX LVL-Läkt
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Höga trähus, Fasadsystem, REDAir FLEX - Ventilerade fasader, Utvändig fasadisolering

REDAir FLEX LVL-Läkt

Visa produkt
REDAir FLEX Startkit
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, REDAir FLEX - Ventilerade fasader, Fasadsystem, Utvändig fasadisolering, Höga trähus

REDAir FLEX Startkit

Visa produkt
REDAir LINK Board
REDAir LINK - Montering av fönster och dörrar i ventilerade fasader, Fasadsystem, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av betong, Ytterväggar, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Utvändig fasadisolering

REDAir LINK Board

Visa produkt
REDAir LINK Förlängningsbeslag
REDAir LINK - Montering av fönster och dörrar i ventilerade fasader, Fasadsystem, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av betong, Ytterväggar, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Utvändig fasadisolering

REDAir LINK Förlängningsbeslag

Visa produkt
REDAir LINK Fönsterbeslag
REDAir LINK - Montering av fönster och dörrar i ventilerade fasader, Fasadsystem, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av betong, Ytterväggar, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Utvändig fasadisolering

REDAir LINK Fönsterbeslag

Visa produkt
REDAir LINK Hörnbeslag
REDAir LINK - Montering av fönster och dörrar i ventilerade fasader, Fasadsystem, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av betong, Ytterväggar, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Utvändig fasadisolering

REDAir LINK Hörnbeslag

Visa produkt
REDAir MULTI SB Glidbeslag
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, REDAir MULTI, Fasadsystem, Utvändig fasadisolering

REDAir MULTI SB Glidbeslag

Visa produkt
Ladda ner mer