Höga trähus

I Norden ökar intresset för att bygga förnybart, hållbart och mångsidigt. Detta har gjort att intresset även ökat för att bygga hus i korslimmat (KL) trä även kallat massivträhus.

Vad är KL-trä?

KL-träskivor kompletteras ofta med mineralullsisolering i ytterväggarna. Kombinationen ger ett kvalitativt resultat både ur brand- och fuktperspektiv.

KL-trä består av skikt av liggande och stående ihoplimmade trästycken. Materialet används till allt från möbler till fullt brandklassade och klimatsmarta byggprojekt. Tack vare materialets mångsidighet finns därför också möjligheter till fri och innovativ arkitektur som få andra material kan matcha.

Dagens byggsystem av KL-trä är i huvudsak uppbyggda av bjälklag i trä, samt väggar också i trä. Detta material kan användas till många olika byggnadstyper, allt från mindre hus till flervåningshus, eftersom det bl a är stabilt och klarar stora spännvidder.

Fasadisolering

Att konstruera något med KL-trä och välja lämplig isolering där materialen samverkar är enkelt. Stenull tillsammans med trä är ett giftemål med många fördelar. Stenull är obrännbart och fuktavvisande, två lämpliga egenskaper i träbyggnationer.


Med ett färdigt fasadsystem som REDAir FLEX är all komplexitet borttagen. Systemet ger ett enkelt montage med skruvar som skruvas direkt genom isoleringen till bakomliggande träkonstruktion. Isoleringen är specialutvecklad och fungerar som en bärande komponent som hjälper till att bära upp fasadmaterialet.

Isolering på trätak

Tak som är uppbyggda med hjälp av träkonstruktioner finns i många varianter. Konstruktionerna används ofta i samband med  projekt som t.ex. bostadshus eller takbeläggning i äldre fastigheter som behöver renoveras. 

Oavsett takkonstruktion så har ROCKWOOL isoleringsprodukter som kan användas. Det kan vara tak med fall eller utan fall. Med produkter från ROCKWOOL får du automatisk en säkerhet mot brand, fukt, ljud och energieffektivitet.

Takisolering på KL-Trä - U-Värde

Produkter

Höga trähus

REDAir FLEX Startkit
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, REDAir FLEX - Ventilerade fasader, Fasadsystem, Utvändig fasadisolering, Höga trähus

REDAir FLEX Startkit

Visa produkt
REDAir FLEX LVL-Läkt
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Höga trähus, Fasadsystem, REDAir FLEX - Ventilerade fasader, Utvändig fasadisolering

REDAir FLEX LVL-Läkt

Visa produkt
REDAir FLEX Plastbricka
REDAir MULTI, Fasadsystem, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av betong, Ytterväggar, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Höga trähus, Utvändig fasadisolering, REDAir FLEX - Ventilerade fasader

REDAir FLEX Plastbricka

Visa produkt
REDAir FLEX FP
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Utvändig fasadisolering, Höga trähus, Fasadsystem, REDAir FLEX - Ventilerade fasader

REDAir FLEX FP

Visa produkt
REDAir BATTS
Utvändig fasadisolering, REDAir FLEX - Ventilerade fasader, Fasadsystem, Vägg, Konstruktioner, REDAir MULTI, Höga trähus, Yttervägger av betong, Ytterväggar, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Keymark, Certificates, Brandklass A2, Lambda 33, CE

REDAir BATTS

Visa produkt
REDAir Borr
Utvändig fasadisolering, REDAir MULTI, Fasadsystem, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av betong, Ytterväggar, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Höga trähus, REDAir FLEX - Ventilerade fasader

REDAir Borr

Visa produkt
REDAir Skruv
Yttervägger av stål, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av trä, REDAir MULTI, Fasadsystem, Höga trähus, REDAir FLEX - Ventilerade fasader, Utvändig fasadisolering

REDAir Skruv

Visa produkt

Teknisk data - Ljud

 

R’w , dB

R’w, Ctr,dB

Panel, 200mm REDAir FLEX, 120mm KL-trä, 50mm isolerat träregelverk, 13mm gips

59

53

Panel, 250mm REDAir FLEX, 120mm KL-trä, 50mm isolerat träregelverk, 13mm gips

60

54

Panel, 300mm REDAir FLEX, 120mm KL-trä, 50mm isolerat träregelverk, 13mm gips

62

56

Panel, 350mm REDAir FLEX, 120mm KL-trä, 50mm isolerat träregelverk, 13mm gips

63

57

Panel, 200mm REDAir FLEX, 120mm KL-trä

54

49

Panel, 250mm REDAir FLEX, 120mm KL-trä

55

50

Panel, 300mm REDAir FLEX, 120mm KL-trä

56

51

Panel, 350mm REDAir FLEX, 120mm KL-trä

57

52

 

Värden I kursiv stil är uppmätta värden. Övriga värden är uppskattade värden baserade på mätningar och beräkningar.

 

Certifikat och godkännanden

Alla komponenter i REDAir FLEX är CE-märkta. Systemet är dessutom Typgodkänt (med godkänt SP Fire 105 test) i Sverige, Nemko-godkänt i Norge och ETA-bedömt i Danmark.

Utöver detta finns en EPD på systemet och den ingående LVL-läkten är FSC-certifierad. ROCKWOOL som företag är certifierat mot ISO 14 001 och ISO 9001.

U-värde

Flex/KL-Trä [mm]

70

100

140

150

0,199

0,191

0,181

200

0,155

0,150

0,144

250

0,127

0,124

0,119

300

0,108

0,105

0,102

350

0,093

0,092

0,089

Förutsättningar
Ventilerad fasad, 2 infästningar/m2, 6 mm. 13 inv gips.

Typgodkännande

Land Certifierings organ Certifikaten
Europa ETA  Certifikat
Norge SINTEF  Certifikat
Sverige SITAC  Certifikat
Europa Environmental Product Declaration (EPD)  Certifikat
Danmark Force Technology
- Denmark
 Certifikat