Fördelar för alla med REDAir FLEX

För byggherren, arkitekten, och entreprenören: det finns många fördelar – och de är lätta att inse för alla parter.

För byggherren och användaren
För byggherren och användaren ger REDAir FLEX en optimal byggnadskonstruktion som uppfyller nuvarande och kommande krav på energieffektivt byggande. För användaren ger det ett behagligt och balanserat inneklimat: varmare på vintern och svalare på sommaren.

Själva beslutsprocessen är mer överskådlig för alla inblandade parter p.g.a. av systemets enkla upplägg. Det är enkelt att beskriva systemet för alla inblandade vid större energirenoveringsprojekt. Systemet ger också ekonomiska fördelar då du får kortare byggtid än med traditionella system. Samtidigt behöver inte byggnaden utrymmas då arbetet görs på utsidan.

För arkitekten
Byggnadens uttryck finns i fasaden. För arkitekten ger REDAir FLEX frihet att ta fram det önskade estetiska uttrycket utan att redan från början behöva tänka på bakomliggande konstruktioner; och utan att kompromissa med brandsäkerhet, energi- och underhållskrav under byggnadens livstid.

Systemet är genomtänkt, enkelt att anpassa till alla typer av byggnader och kräver inga komplexa detaljlösningar. Detaljer och teknisk dokumentation finns tillgängliga för att du som arkitekt enkelt ska kunna arbeta in lösningen i ditt anbud.

För entreprenören
För entreprenören är det viktigt att kunna konkurrera med pris och tid på entreprenaden och här ger REDAir FLEX tydliga fördelar med en dokumenterad ekonomisk monteringstid som bidrar till att öka förtjänsten och minimera risken för fel och brister under bygget.

Den enkla monteringsmetoden möjliggör en mer rationell och enkel arbetsprocess som kan bidra till en ackordsmässig fördel. Systemet är lätt att använda och kräver ingen speciell utbildning för entreprenörer och installatörer.

Produktfördelar

Isoleringen som är grunden i alla våra lösningar, ger god värmeisolering – plus fyra ytterligare fördelar, vilket vi kallar 4-i-1.

Isoleringen skyddar användare av byggnaden och konstruktionen mot brand genom att den fungerar som en brandvägg, så personer i byggnaden har tid att komma ut och brandmännens arbete blir lättare. Isoleringen har också goda akustiska egenskaper, hållbarhet och en stark miljöprofil:

 Brandsäkerhet

Produkter från ROCKWOOL som används i fasaden minskar risken för brandspridning mellan våningarna. Isoleringen reducerar dessutom uppkomsten av giftiga rökgaser.

REDAir FLEX LVL-läkt är av euroklass B-s1d0.

 Akustisk komfort

Den unika strukturen i ROCKWOOL stenullsisolering reglerar och dämpar ljud så användaren skyddas optimalt mot buller från omgivningen. Detta ger en behaglig innemiljö.

Miljöprofil

Innehållet i stenullsisolering liknar till stor del jordskorpan. En typisk ROCKWOOL isoleringsprodukt sparar mer än 100 gånger den energi och de CO2-utsläpp som går åt för produktion, transport, användning och bortforsling mätt över en byggnads livslängd.

Fuktavvisande

ROCKWOOL isolering är fuktavvisande. Det är bara de yttersta millimetrarna på monterad isolering som blir våt, om det regnar direkt på isoleringen. Vätan försvinner snabbt igen när det blir torrt väder. ROCKWOOL isolering andas så vattenånga kan passera genom isoleringen – utan kondens.

Nybyggnation

När man ska bygga nytt måste man tänka till.

Vid nybyggnation är det viktigt att ta hänsyn till de skärpta kraven om byggnadens energiförbrukning. Ska byggnaden uppfylla minimikraven eller kan det betala sig att framtidssäkra genom att investera lite mer?

En utvändig fasadisolering med REDAir FLEX ger nybyggnation en effektiv isolering av ytterväggen:

konstruktionen ger minimalt med köldbryggor och bidrar till att uppfylla kraven för passivhus och lågenergihus. Du får en framtidssäkrad byggnad som fungerar optimalt år efter år.

Med REDAir FLEX kan det vara ekonomiskt försvarbart att redan från starten öka fasadisoleringen till standarden för lågenergibyggnader. Det kostar bara några procent mer – och merkostnaden kan snabbt tjänas in på lägre energikostnader och byggnadens högre värde.

Renovering

När en byggnad renoveras ska den som minimum klara av att möta de energimässiga kraven på ombyggnad. Vid fasadrenovering är det därför perfekt att tilläggsisolera så att byggnaden får en framtidssäkrad isoleringsstandard.

Med REDAir FLEX är det möjligt att optimera inneklimatet och öka brandsäkerheten samtidigt som byggnaden blir uppdaterad energimässigt och estetiskt.

REDAir FLEX isolerar och skyddar byggnaden optimalt genom att isoleringen monteras utvändigt. Detta skapar en varmare, torrare och byggtekniskt optimal fasadlösning som skyddar den befintliga fasaden och minimerar risken för ev. fukt- och mögelproblem.

Lösningen är dessutom snabb och enkel samtidigt som de boende/medarbetare kan vara kvar i byggnaden medan den renoveras. Ur ett estetiskt perspektiv ger REDAir FLEX möjlighet att ge fasaden ett helt nytt liv genom att konstruktionen kan ligga till grund för en mängd designalternativ.

REDAIR FLEX bidrar till lägre U-värde i både nybyggnadsprojekt och vid renovering.

Nedan finner du en översikt av U-värden före och efter isolering med hjälp av REDAir FLEX. Förutsättningar: Beräkningarna använder normalårets graddagar: 3720 som är representativa för Mellansverige, Örebro - Västerås - Uppsala. För uppskattad besparing i södra Sverige beräkna ca 20% lägre besparing. För uppskattad besparing i norra Sverige beräkna ca 35% större besparing.

U-värden före och efter isolering med REDAir FLEX

Yttervägg isolerad med REDAir FLEX - 100 mm

Existerande konstruktionIsolerings-tjocklekExisterande U-värde (W/m2K)U-värde 
(W/m2K)
Besparing
kWh/m²
Massiv mur 350 mm 0 mm 1,5 0,28 109
Lättbetong massiv 240 mm 0 mm 0,76 0,24 46
Betong väggelement 50 mm 0,63 0,23 36
Lättvägg 100 mm 100 mm 0,39 0,18 19
Lättvägg 125 mm 125 mm 0,32 0,16 14
Massivträ 100 mm 0 mm 1,03 0,27 68
Massivträ 140 mm 0 mm 0,79 0,24 49

Yttervägg isolerad med REDAir FLEX - 150 mm 

Existerande konstruktionIsolerings-tjocklekExisterande U-värde (W/m2K)U-värde 
(W/m2K)
Besparing
kWh/m²
Massiv mur 350 mm 0 mm 1,5 0,21 115
Lättbetong massiv 240 mm 0 mm 0,76 0,18 52
Betong väggelement 50 mm 0,63 0,17 41
Lättvägg 100 mm 100 mm 0,39 0,14 22
Lättvägg 125 mm 125 mm 0,32 0,13 17
Massivträ 100 mm 0 mm 1,03 0,21 73
Massivträ 140 mm 0 mm 0,79 0,19 54

Yttervägg isolerad med REDAir FLEX - 250 mm 

Existerande konstruktionIsolerings-tjocklekExisterande U-värde (W/m2K)U-värde 
(W/m2K)
Besparing
kWh/m²
Massiv mur 350 mm 0 mm 1,5 0,14 121
Lättbetong massiv 240 mm 0 mm 0,76 0,13 56
Betong väggelement 50 mm 0,63 0,12 46
Lättvägg 100 mm 100 mm 0,39 0,10 26
Lättvägg 125 mm 125 mm 0,32 0,09 21
Massivträ 100 mm 0 mm 1,03 0,15 79
Massivträ 140 mm 0 mm 0,79 0,14 58

 

Yttervägg isolerad med REDAir FLEX - 300 mm

 

Existerande konstruktionIsolerings-tjocklekExisterande U-värde (W/m2K)U-värde 
(W/m2K)
Besparing
kWh/m²
Massiv mur 350 mm 0 mm 1,5 0,12 123
Lättbetong massiv 240 mm 0 mm 0,76 0,11 59
Betong väggelement 50 mm 0,63 0,10 47
Lättvägg 100 mm 100 mm 0,39 0,09 27
Lättvägg 125 mm 125 mm 0,32 0,08 21
Massivträ 100 mm 0 mm 1,03 0,14 79
Massivträ 140 mm 0 mm 0,79 0,13 59

Yttervägg isolerad med REDAir FLEX - 350 mm

Existerande konstruktionIsolerings-tjocklekExisterande U-värde (W/m2K)U-värde 
(W/m2K)
Besparing
kWh/m²
Massiv mur 350 mm 0 mm 1,5 0,10 125
Lättbetong massiv 240 mm 0 mm 0,76 0,10 59
Betong väggelement 50 mm 0,63 0,09 48
Lättvägg 100 mm 100 mm 0,39 0,08 28
Lättvägg 125 mm 125 mm 0,32 0,07 22
Massivträ 100 mm 0 mm 1,03 0,10 83
Massivträ 140 mm 0 mm 0,79 0,10 62

Bygg med fokus på ekonomi

Utvändig fasadisolering ger stora besparingar på byggnadens energianvändning. Men inte nog med det. REDAir FLEX ger även en väsentligt mycket bättre ekonomi i byggprocessen. Det enkla systemet med få komponenter gör att det går både snabb och effektiv – och därför blir det också kostnadseffektivt.

Det betyder att totalekonomin för en fasadlösning med REDAir FLEX är betydligt bättre än med många mer komplicerade lösningar.

Exempel på REDAir FLEX i förhållande till andra kända fasadlösningar.

Facadelösning Index
ROCKWOOL REDAir FLEX
Isolering: 100 mm
100
Dubbel trästomme utan invändig beklädnad
Isolering: 195 mm + 145 mm
230
Trästomme med betongvägg
Isolering: 195 mm + 145 mm
180
Stålstomme utan invändig beklädnad
Isolering: 250 mm + 100 mm
210
Stålstomme (Z/C-profil på beslag/betongvägg)
Isolering: 200 mm + 150 mm
220

Källa: Teknologiske institut och TM Beregner ApS. Indextalen täcker montagetid utan beklädnad och systemmaterial för de enskilda lösningarna.