Fördelar för alla med REDAir LINK

För entreprenören, byggherren och arkitekten: Fördelarna är många – och lätta att upptäcka.

För entreprenören
För den som utför arbetet är det viktigt att kunna konkurrera med pris och tid för entreprenaden. Här erbjuder REDAir LINK stora fördelar i form av en dokumenterat kostnadseffektiv monteringstid.

Den enkla monteringen ger möjligheter till en rationell och enkel arbetsprocess som kan förenkla entreprenadarbetet. Systemet är lättbegripligt och kräver ingen specialutbildning. Montering görs utan specialverktyg -en handsåg och en skruvdragare är i princip allt som behövs.

För arkitekten
REDAir LINK ger arkitekten frihet att designa byggnadsfasadens arkitektoniska uttryck och samtidigt får en energieffektiv lösning utan att behöva tänka på de underliggande konstruktionerna eftersom REDArt LINK döljs bakom den slutliga beklädnaden. Med REDAir LINK slipper man att kompromissa med brandsäkerhet, energi och underhållskrav under byggnadens livstid.

Systemet är genomtänkt, enkelt att anpassa till olika byggnadstyper och kräver inga speciella och komplicerade detaljlösningar. Det finns tillgång till information och beskrivningar som gör det lätt för en arkitekt att införliva lösningen i ditt offertmaterial.

REDAir LINK har specialutvecklats tillsammans med vårt ventilerade fasadsystem REDAir FLEX.

För fastighetsägare och användare
REDAir LINK ger byggherre och bostadsägare en optimal monteringslösning för fönster och dörrar som uppfyller nuvarande och framtida krav på energieffektig byggnation och uppfyller kraven enligt B, s1 d0. Produkten ger användarna och de boende i byggnaden ett behagligare inomhusklimat eftersom köldbryggor kring fönsterinfästningen minskas.

Hela systemet REDAir LINK gör det enkelt att starta energirenoveringsprojekt i samverkan med de boende. Eftersom REDAir LINK monteras snabbt slipper man problem med komplicerade och tidsödande byggperioder och störningar för de boende.

Systemet ger ekonomiska fördelar eftersom REDAir LINK kan monteras snabbare och enklare än många traditionella system. Dessutom kan de boende stanna kvar i byggnaden under byggperioden eftersom systemet hanteras utifrån.

Produktfördelar

Alla våra lösningar är baserade på stenull, som ger god värmeisolering – plus ytterligare fyra fördelar, som vi kallar 4-i-1.

Stenull är obrännbart och har dessutom fantastiska akustiska egenskaper, stor hållbarhet och en utmärkt miljöprofil:

Brandsäkerhet
ROCKWOOL-stenullsprodukter som används i fasader minskar risken för brandspridning mellan våningarna och upp till taket. Stenullen fungerar som en brandvägg som ger personer i byggnaden tid att ta sig ut i händelse av brand och underlättar brandkårens arbete. Stenull har mycket begränsad rökutveckling.

REDAir LINK skivan är brandklass B-s1, d0.

Akustisk komfort
ROCKWOOL stenullsisoleringen har en speciell struktur som bidrar till att dämpa ljud utifrån och mellan rum så att användarna skyddas mot buller från omgivningen. Det bidrar till ett behagligt inomhusklimat.

Miljöprofil
Stenullens innehåll efterliknar jordskorpans sammansättning. Stenull kan återanvändas, vilket bidrar till att bevara jordens resurser. Isolering från ROCKWOOL är en av de få industriprodukter som sparar mer energi under användningen än vad som krävs för tillverkning, transport och avyttring.

Hållbarhet
solering från ROCKWOOL tillverkas av sten, som är ett oorganiskt material. Därför sker ingen nedbrytning av materialet under tid. Stenull från ROCKWOOL behåller sin ursprungliga isoleringsförmåga under hela konstruktionens livstid.

Fuktavvisande
Stenull från ROCKWOOL är fuktavvisande och stöter ifrån sig fukt. Om isoleringen utsätts för väta kan den ge ett fuktigt intryck men fukten torkar snabbt i torrt klimat. Stenull från ROCKWOOL är ånggenomsläpplig vattenånga kan passera genom stenullen utan kondensering.

Nybyggnation

Vid nybyggnation är det viktigt att ta hänsyn till de krav som ställs på byggnadens energianvänding. Ska byggnaden uppfylla minimikraven eller kan det löna sig att framtidssäkra den genom att investera lite mer?

En utvändig fasadisolering i kombination med REDAir LINK ger nya byggnader en effektiv isolering av ytterväggen: REDAir LINK ger minimala köldbryggor och bidrar till att uppfylla kraven för låg, passiv, och nära noll-energibyggnader. Det ger dig en framtidssäkrad byggnad med optimal prestanda år efter år.

Om REDAir LINK används tillsammans med vårt utvändiga fasadisoleringssystem REDAIR FLEX kan det löna sig att öka fasadisoleringen så att den uppfyller standarden för lågenergibyggnader redan från början. Det ger bara en marginell kostnadsökning – och merkostnaden tjänar man snabbt in i form av energibesparingar. Dessutom brukar energieffektiva byggnader ofta ha ett högre marknadsvärde.

Läs mer om kraven för nya byggnader i BBR - Boverkets byggregler.

Renovering

Effektiv energiförbättring.

En byggnad som renoveras måste uppfylla samma energikrav som vid en nybyggnation. Vid en fasadrenovering rekommenderas därför även en tilläggsisolering av byggnaden.

Med REDAir LINK i kombination med vårt utvändiga fasadisoleringssystem REDAir FLEX kan man förbättra inomhusklimatet. Samtidigt används ett material som inte påverkas av varken fukt eller värme eller kyla och som håller år efter år.

REDAir FLEX isolerar och skyddar byggnaden. Isoleringen monteras utvändigt på fasaden. Resultatet blir en fasadlösning som skyddar den befintliga fasaden och minimerar risken för fukt- och mögelproblem. Lösningen är dessutom snabb och enkel och de som bor i eller använder byggnaden kan stanna kvar medan den renoveras.

Rent estetiskt kan REDAir FLEX skänka fasaden ett helt nytt liv eftersom konstruktionen erbjuder mängder med olika designmöjligheter.

Exempel 1 - Kontorsbyggnad

Produktfakta:
Kontorsbyggnad från 1972
Kontorsbyggnad, yttervägg sandwichelement av betong
50 mm betong, 50 mm isolering, 150 mm
Ytterväggen isoleras med 350 mm REDAir FLEX

U-värde före

0,63 W/m2K

U-värde efter

0,09 W/m2K

Total yta (yttervägg)

1500 m2

Besparing i kWh* 

38,88 pr m2/år

*) Antal graddagar = 3000 - 59642

 

Exempel 2 - Enfamiljshus

Produktfakta:
Enfamiljshus, yttervägg av trä
Ytterväggen tilläggsisoleras med 350 mm REDAir FLEX


U-värde före

0,32 W/m2K

U-värde efter

0,09 W/m2K

Total yta (yttervägg exklusive fönster och dörrar)        

95 m2

Besparing i kWh*

16,56 pr m2/år

*) Antal graddagar = 3000 - 1573