Oorganiskt ventilerat fasadisoleringssystem

REDAir MULTI

Systemet har många fördelar för både föreskrivande, entreprenörer eller byggherrar. REDAir MULTI sparar tid i projekteringsfasen, under montering och kan användas till de allra flesta typer av fasadmaterial eller konstruktionstyper. 

Vid renoveringsprojekt ger REDAir MULTI dig möjligheten att räta upp skevheter och skavanker, något som gör det enkelt att få ett plant och fint resultat på fasaden. 

REDAir MULTI kan användas till de flesta byggnadstyper och passar lika bra för nybyggnation som renovering. Det finns heller inga begränsningar gällande höjden på byggnationen.

Fördela med REDAir MULTI:

  • Fungerar lika bra för nybyggnation som renovering
  • Passar i stort sett alla byggnadstyper
  • Ingen höjdbegränsning
  • Enkelt att anpassa för ditt projekt - ger dig designfrihet.
  • Välj i stort sett vilken fasadbeklädnad du önskar
  • Klarar krav och regler

Hur fungerar REDAir MULTI
REDAir MULTI är ett självständigt system som med fördel kan kombineras med REDAir LINK. REDAir MULTI är 100 % oorganiskt fasadsystem, bestående av galvaniserande stålprofiler, pulverlackerade aluminiumbeslag och T-formade aluminiumprofiler.

 

REDAir MULTI systemfördelar

Systemfördelar

För entreprenörer, byggherrar och arkitekter: Fördelarna är många – hitta dina tidsvinster här idag.

För entreprenörer:
För den utförande är det viktigt att kunna vara effektiv och få till en bra tidsplanering. Tid är pengar. Att säkra kvaliteten och minska reklamationsrisk är också viktiga faktorer. 
Här ger REDAir klara fördelar. Med dokumenterad kostnadseffektiv monteringstid kan systemen bidra med förbättrad förtjänst och samtidigt minska risken för fel och problem längs vägen då systemdelarna är utvecklade för att passar väl ihop för ett kvalitativt resultat.

För fastighetsägare och byggherrar 
För byggherrar och fastighetsägare ger REDAir en optimal klimatskärm som väl tillfredsställer de behov och krav vi ser ka på marknaden. Samtidigt ges ett optimalt passivt brandskydd. REDAir medverkar till ett behagligt inneklimat och energibesparingen är enkel matematik.

På grund av den korta monteringstiden slipper man oroa sig för lång och komplicerad byggprocess orsakad av fasadisoleringen. Tidig inflyttningstid kan inte bara ge ekonomiska fördelar utan ger en behagligare resa genom hela byggprocessen. 

Om renovering görs möjliggör systemen dessutom de boende att bo kvar under hela renoveringsperioden. REDAir systemen behöver bar hanteras från utsidan av byggnaden varför de boende lugnt och tryggt kan stanna kvar i huset.

For arkitekten
For arkitekten skapar REDAir MULTI en ny typ av frihet. Från att fritt kunna utforma det arkitektoniska uttrycket till att välja och kunna mixa ytmaterial utan att behöva ta hänsyn till underliggande konstruktion.  Samtidigt säkras kvaliteten utan att kompromissa på brandsäkerhet, energi och hållbarhet samt de inte helt oviktiga ljuddämpande egenskaperna som ofta glöms bort i dagens samhälle. Alla dessa egenskaper finns redan färdigt inbyggda i systemet och säkrar en riktigt god kvalitetsleverans.  

Systemet är väl genomtänkt och enkelt att anpassa till olika typer av byggnader. Speciallösningar och kompliserade detaljlösningar är ett minne blott. Systemets detaljer och beskrivningar finns tillgängliga för dig att hämta hem och använda direkt från ROCKWOOL.

REDAir MULTI är en del av REDAir ventilerade fasadisoleringssystem.

Campaign video, instruction, guide

REDAir MULTI produktfördelar

Norden har en stolt tradition med byggnader som förenar funktionalitet, energieffektivitet och god estetik.

Kvalitet
REDAir MULTI ger en beständig klimatskärm som möter framtidens energikrav med lång hållbarhet och minimalt med krav på underhåll. När du arbetar med lösningar från ROCKWOOL, arbetar du alltid med material av hög kvalitet. Produkterna uppfyller dagens ställda krav och när det har installerats korrekt bibehålls alla goda kvalitetsegenskaper genom hela byggnadens levnadstid.

Brandsäkerhet
ROCKWOOL stenullsprodukter som används i fasden reduserar risken för vidare brandspridning då materialet inte brinner och tål höga temperaturer.  Stenull kan fungera som en brandvägg och skapar trygghet för personer som vistas i huset. Materialet kan också bidra till att väl behövd tid för släckning eller utrymning fås precis när det är som viktigast. Stenull utvecklar också minimalt med rökutveckling i mycket begränsat omfång.

Akustisk komfort
Den speciella strukturen i stenull från bidrar till att dämpar buller och störande ljud såväl utifrån som mellan rum. Inomhusklimatet blir behagligare och mindre stressfull.

Miljöprofil
Stenull är gjort av naturmaterialet sten.  Stenull kan återvinnas och är ett av få industrimaterial som sparar mer energi när det används än vad som krävs för att framställa den. Isolering från ROCKWOOL sparar mer än hundra gånger den energi och det CO2-utsläpp som  går år vid produktion och transport.

Hållbarhet
Isolering från ROCKWOOL är framställt av sten som är ett oorganiskt material. Det sker därför ingen debrytning ROCKWOOL behåller sin isolerande egenskap under hela konstruktionens levnadstid.

Fuktavvisande

ROCKWOOL stenull är fuktavvisande. Om isoleringen utsätts för vatten blir den våt de yttersta millimeterna. Fukten försvinner dock så snart isoleringen befinner sig i torr miljö. Stenull har dock en förmåga att släppa igenom vattenånga utan att den kondenserar vilket hade kunnat skapa problem i konstruktionen.

Fördelar vid nybyggnation

 

När det gäller nybyggnation är det viktigt att förhålla sig till gällande krav och regler för energianvändning.

En utvändig fasadisolering med REDAir MULTI ger nybyggnationen en effektiv isolering på ytterväggen. Konstruktionen är helt oorganisk och skapar minimalt med köldbryggor. Systemet är optimalt i strävan att bygga vanliga hus, passivhus, lågenergihus eller nära-noll energihus. Därmed får man en framtidsäkrad byggnation som fungerar opitmalt år ut och år in.

Med REDAir MULTI kan det löna sig att öka isoleringstjockleken utöver dagens standard. Till liten ökad kostnad tjänas den extra invisteringen in snabbt i sparade energikostnader. I gengäld fås en energieffektiv byggnad med högt marknadsvärde 

Fördelar vid renovering

Systemet REDAir MULTI är utvecklat speciellt för att säkra efterfrågan att kunna tilläggsisolera befintligt bostadsbestånd med ett oorganiskt ventilerat fasadsystem.

Det som efterfrågades efter isoleringsförmågan var möjigheten att justera ijämnheter och skevheter i den gamla fasaden . Flera situationer hade uppdagats där gamla betongelement förskjutits eller skadats genom åren. Att justera dessa små avvikelser var svårt och tidsödande.

REDAir MULTI erbjuder den kompletta lösningen för alla behov. Systemet har en justerbarhet upp till 20 mm och fungerar som infästning för de flesta fasadmaterial. Kombinerat med REDAir LINK runt fönster och dörr kkan renoveringe bli fullständigt oorganiskt ohc kräver dessutom inte att de boende utrymmer byggnaden under renoveringstiden.

Systemteori

REDAir MULTI är ett 100 % oorganisk ventilerat fasadsystem som består av ROCKWOOL stenullsskivor, galvaniserade stålprofiler, pulverlackerade aluminiumsbeslag och T-profiler i aluminium.

Systemet innehåller en egenutvecklad stålläkt med inbyggda friktionständer samt beslag och T-profil i aluminium för att möjliggöra upprättning av skevheter eller skavanker på underliggande fasadkonstruktion.

Vid montering trycks stålläkten in i isoleringsskivan så att de inbyggda friktionständerna hakar i isoleringen och förenklar så fastskruvningen av läkten av medföljande skruv. Tänderna bidrar fortsättningsvis till att stabilisera och ta upp en del av lasten från fasadmaterialet. Resultatet blir en snabb och effektiv montering.

Installation Guide

Produkter

REDAir MULTI

REDAir MULTI TP T-profil
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, REDAir MULTI, Fasadsystem, Utvändig fasadisolering

REDAir MULTI TP T-profil

Visa produkt
REDAir MULTI SB Glidbeslag
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, REDAir MULTI, Fasadsystem, Utvändig fasadisolering

REDAir MULTI SB Glidbeslag

Visa produkt
REDAir MULTI MR Stålläkt
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, REDAir MULTI, Fasadsystem, Utvändig fasadisolering

REDAir MULTI MR Stålläkt

Visa produkt
REDAir FLEX Plastbricka
REDAir MULTI, Fasadsystem, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av betong, Ytterväggar, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Höga trähus, Utvändig fasadisolering, REDAir FLEX - Ventilerade fasader

REDAir FLEX Plastbricka

Visa produkt
REDAir BATTS
Utvändig fasadisolering, REDAir FLEX - Ventilerade fasader, Fasadsystem, Vägg, Konstruktioner, REDAir MULTI, Höga trähus, Yttervägger av betong, Ytterväggar, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Keymark, Certificates, Brandklass A2, Lambda 33, CE

REDAir BATTS

Visa produkt
REDAir Borr
Utvändig fasadisolering, REDAir MULTI, Fasadsystem, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av betong, Ytterväggar, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Höga trähus, REDAir FLEX - Ventilerade fasader

REDAir Borr

Visa produkt
REDAir MULTI FB Fixbeslag
Yttervägger av stål, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av trä, REDAir MULTI, Fasadsystem, Utvändig fasadisolering

REDAir MULTI FB Fixbeslag

Visa produkt
REDAir MULTI SC Skruvclips
Yttervägger av stål, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av trä, REDAir MULTI, Fasadsystem, Utvändig fasadisolering

REDAir MULTI SC Skruvclips

Visa produkt
Ladda ner mer