Isolering av yttervägg stål

Stål används ofta i industribyggnader där det ställs höga krav på värmeöverföringen . Genomgående stål kan ge stor värme och orsaka kondens på den varma sidan. Det är viktigt att alla uppgifter om föreningar, genomföringar och konstruktion utförs korrekt.

U-värde kan förbättras genom att använda slitsade stålprofiler, samt en läkt lösning utanför profiler för att bryta den termiska bryggan. Väggar med stålreglar byggs i princip som träregel väggar, med inre foder och ångspärr, liksom yttre hölje och beklädnad.

Konstruktionsprincip

Stålprofiler används ofta i i industribyggnader där det i vissa fall inte krävs lika bra värmeisolering. Stål som går genom konstruktionen kan bidra till värmeförluster och kondens i konstruktionen. Värmemotståndet kan förbättras genom att man använder profiler som är slitsade och genom att på utsidan av konstruktionen påföra en köldgryggebrytande isolering.

Väggar med stålreglar byggs i princip upp på samma sätt som träregelväggar, med invändig beklädnad och ångspärr samt vindskydd och fasadskikt på utsidan. Om man använder stålkassetter fungerar stålet som ångtätt skikt och då krävs ingen plastfolie på insidan.

 

Yttervägg med stålkassetter

 1. Fasadskikt
 2. Stålkassett

 

Yttervägg med stålreglar

 1. Fasadskikt
 2. Vindskydd
 3. ROCKWOOL Stålregelskiva
 4. Stålreglar
 5. Ångspärr och Inv. beklädnad

Konstruktionslösningar

Lätta ytterväggar kan förutom av trä också utföras med stålreglar Stålreglar eller kassetter används som stomme varefter ett ytskikt av stålplåt monteras. Väggarna kan utföras som bärande eller icke bärande konstruktion.

 

Yttervägg med stålreglar

 1. Inv. beklädnad
 2. Ångspärr
 3. ROCKWOOL Väggboard
 4. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 5. Stålregel
 6. Isolering för köldbrygga
 7. Vindtätt skikt
 8. Luftspalt
 9. Utv. beklädnad av plåtprofil

Yttervägg med stålreglar

Val av isoleringsmaterial

För att undvika köldbryggor i väggar med Z-profilreglar utförs köldbryggebrytande isolering mellan utvändiga beklädnadsskivor och Z-profilen. Mellan Z-profilerna isoleras med FLEXIBATTS. 

Värmeisolering for yttervägg med stålreglar

ROCKWOOL Stålregelskiva [lD = 0,037 W/mK]
U-värde [W/m2K]
StålregelskivaReglar utan slitsarReglar med slitsar
Tjocklek mm t=0,7 t=1,5 t=0,7 t=1,5
100 0,48 0,52 0,36 0,40
150 0,37 0,42 0,25 0,28
200 0,30 0,36 0,20 0,22

Värdena förutsätter reglar med 6,8 och 10 slitsar för respektive 100, 150, 200 mm isolering.

Tilläggsisolering utvändigt med Västkustskiva

Produkt för tilläggsisolering: 

ROCKWOOL Västkustskiva

Montering: 

Isoleringen fästs med skruvar och plastbrickor. Väven på skivan vänds in mot den befintliga väggen. Tillhörande plasthylsor trycks in i isoleringen på de ställen som spikläkt (förslagsvis 28 x 70 mm) ska monteras. Plasthylsorna måste monteras så att det finns ett fast underlag som de kan vila mot. Både liggande och stående läkt går bra att montera. Utanpå spikläkt monteras sedan fasadbeklädnaden.

Anvisningar: 

Kontrollera att konstruktionen är tillräckligt luft- och ångtät. Tunga väggar behöver normalt inte ångspärr medan lätta väggar bör förses med ångspärr. Ångspärrens funktion blir viktigare ju tjockare vägg. Två ångspärrar i samma konstruktion ska undvikas. Om det däremot anses nödvändigt att montera en ny tät ångspärr och det inte är direkt möjligt att ta bort den gamla, måste man säkerställa att båda ligger på den varma sidan av konstruktionen. En ångspärr kan även bestå av en tät färgbehandling, aluminiumfolie eller liknande.

Om man tilläggsisolerar på redan ventilerad fasad, måste denna spalt tas bort så att ny och gammal isolering ansluts utan luftspalt. Alternativt täpper man igen spalten så att ingen luftväxlingen kan ske mellan spalten och utomhusluften. Observera också att hänsyn kan behöva tas till takfot, hängrännor, fönster och dörrar, fasaddetaljer, trappor, brandstegar, källartrappor, balkonger, belysning, skyltning etc.

 

Ny isolering i konstruktionen
 50 mm
Västkustskiva
80 mm
Västkustskiva
Väggtyp Isolering
(mm)
U-värde
(W/m2K)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
Tegelvägg, massiv, 240 mm - 1,730 0,477 112 0,339 124
Lättklinkerblock, (Leca) 250 mm 50 0,355 0,232 11 0,193 14
Lättbetong massiv, 250 mm - 0,727 0,346 34 0,267 41
Betongvägg 100 mm 50 0,578 0,310 24 0,245 30
Timmervägg 150 mm - 0,689 0,347 31 0,268 38
Isolerad träregelvägg, cc 600 mm 95 0,435 0,262 15 0,213 20
Isolerad träregelvägg, cc 600 mm 120 0,356 0,230 11 0,192 15
Isolerad träregelvägg, cc 600 mm 145 0,301 0,206 8 0,174 11

Konstruktion: Beräkningarna grundar sig på att väggarna byggs om till en luftad fasad, t.ex. träpanel. Beräkningarna använder normalårets graddagar: 3720 som är representativa för mellansverige, Örebro - Västerås - Uppsala. För uppskattad besparing i södra Sverige beräkna ca 20% lägre besparing. För uppskattad besparing i norra Sverige beräkna ca 35% större besparing.

Tilläggsisolering av utsidan med REDAir FLEX fasadsystem

Produkt för tilläggsisolering: 

ROCKWOOL REDAir BATTS λ 33

Konstruktionsbeskrivning: 

Se systembeskrivningen för REDAir FLEX på www.rockwool.se 

Alla nämnda komponenter är en del av fasadsystemet.

Montering: 

Isoleringen hålls fast med LVL-plankor/skruvar och friktionsplattor. Besparingsexemplen innehåller 2 skruvar per m² men korrekt antal bör beräknas för varje spcifika projekt. Skruvavståndet beräknas beroende av underlagstyp, bygghöjd och geografisk plats. Kostnadsfritt beräkningsprogram finns på www.rockwool.se.

Anvisningar: 

Kontrollera att konstruktionen är tillräckligt luft- och ångtät. Tunga väggar behöver normalt ingen ångspärr. Lätta väggar bör förses med ångspärr. Ångspärrens funktion blir viktigare ju tjockare vägg. Två ångspärrar i samma konstruktion ska undvikas. Om det anses nödvändigt att bygga en ny tät ångspärr och det inte är direkt möjligt att ta bort den gamla, måste man säkerställa att båda ligger på den varma sidan av konstruktionen. En ångspärr kan även bestå av en tät färgbehandling, aluminiumfolie eller liknande.

Tänk på att vid lätta ytterväggar ska man säkerställa korrekt fuktbalans i plywood/OSB vilket beror på isoleringssambandet mellan eventuellt befintlig isolering i konstruktionen och tjockleken på REDAir BATTS. Skivmaterialet bör inte placeras längre ut i det isolerande skiktet än max. 50 %, mätt från den varma sidan av isoleringen.

 

Ny isolering i konstruktionen
 100 mm
REDAir BATTS
150 mm
REDAir BATTS
200 mm
REDAir BATTS
Väggtyp Isolering
(mm)
U-värde
(W/m2K)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
U-värde
(W/m2K)
Spara
(kWh/m2 år)
Tegelvägg, massiv, 240 mm - 1,730 0,270 130 0,192 137 0,149 141
Lättklinkerblock, (Leca) 250 mm 50 0,355 0,167 17 0,133 20 0,111 22
Lättbetong massiv, 250 mm - 0,727 0,223 45 0,167 50 0,133 53
Betongvägg 100 mm 50 0,578 0,205 33 0,157 38 0,127 40
Timmervägg 150 mm - 0,689 0,227 41 0,169 46 0,134 50
Isolerad träregelvägg, cc 600 mm 95 0,435 0,184 22 0,144 26 0,118 28
Isolerad träregelvägg, cc 600 mm 120 0,356 0,167 17 0,133 20 0,111 22
Isolerad träregelvägg, cc 600 mm 145 0,301 0,153 13 0,124 16 0,104 18

Konstruktion: Beräkningarna grundar sig på att väggarna byggs om till en luftad fasad, t.ex. träpanel. Beräkningarna använder normalårets graddagar: 3720 som är representativa för mellansverige, Örebro - Västerås - Uppsala. För uppskattad besparing i södra Sverige beräkna ca 20% lägre besparing. För uppskattad besparing i norra Sverige beräkna ca 35% större besparing.

Produkter

Isolering av yttervägg av stål

Västkustskiva
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Krypgrundsbjälklag av trä, Krypgrund, Golv, Krypgrundsbjälklag av betong, Keymark, Certificates, Brandklass A1, Lambda 33, CE, Byggisolering

Västkustskiva

Visa produkt
Västkustskiva - Distanshylsa
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Byggisolering

Västkustskiva - Distanshylsa

Visa produkt
Västkustskiva - Plastbricka
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Byggisolering

Västkustskiva - Plastbricka

Visa produkt
REDAir MULTI TP T-profil
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, REDAir MULTI, Fasadsystem, Utvändig fasadisolering

REDAir MULTI TP T-profil

Visa produkt
REDAir FLEX LVL-Läkt
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Höga trähus, Fasadsystem, REDAir FLEX - Ventilerade fasader, Utvändig fasadisolering

REDAir FLEX LVL-Läkt

Visa produkt
REDAir FLEX Startkit
Yttervägger av betong, Ytterväggar, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, REDAir FLEX - Ventilerade fasader, Fasadsystem, Utvändig fasadisolering, Höga trähus

REDAir FLEX Startkit

Visa produkt
REDAir LINK Board
REDAir LINK - Montering av fönster och dörrar i ventilerade fasader, Fasadsystem, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av betong, Ytterväggar, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Utvändig fasadisolering

REDAir LINK Board

Visa produkt
REDAir LINK Förlängningsbeslag
REDAir LINK - Montering av fönster och dörrar i ventilerade fasader, Fasadsystem, Vägg, Konstruktioner, Yttervägger av betong, Ytterväggar, Yttervägger av stål, Yttervägger av trä, Utvändig fasadisolering

REDAir LINK Förlängningsbeslag

Visa produkt
Ladda ner mer
Genom att isolera en vägg med ROCKWOOL stenull kan man få en ljudreduktion med 45 dB eller mer.