Isolera rörstammar av plast och avloppsrör

Rörstammar av plast och avloppsrör som passerar brandklassade byggelement utgör en särskild risk i händelse av brand, eftersom de oftast är tomma på vatten.

Isolering mot energiförluster och kondensisolering

Under kortare perioder leds avloppsvatten eller kallt takvatten genom röret, men mestadels står röret tomt och torrt. Därför ska röret skyddas mot ljud, kondens och energiförluster.

Isolering mot energiförluster

Avlopp från takbrunnar kommer att orsaka energiförluster om de inte är isolerade.

Isoleringsmetod

Avloppsröret isoleras med Rörskål 800 eller lamellmatta med alufolie. Isoleras röret kommer isoleringen fungera som både brandskydd och värmeisolering. 

Kondensisolering

Avlopp från takbrunnar leder periodvis bort smältvatten med temperaturen 0 °C. Det kan ge utvändig kondens på stamröret om detta inte har effektiv kondensisolering.

Isoleringsmetod

Stamröret isoleras med Rörskål 800 eller lamelmatta med alufolie. Skarvarna förseglas med alutejp.

Skiss av avlopp från takbrunn

Bullerskydd

Störande ljud uppstår när tak- eller dräneringsvatten passerar genom stamrör, speciellt i rörböjar.

Motverka missljud

Problemen kan lösas på ett enkelt sätt genom att ljudisolera med 50 mm Rörskål 800 som också kan användas som brandskydd. Ljudreduktionen är ca 13 dB jämfört med ett oisolerat plaströr. 

Alternativa höljen

Om isoleringen täcks med 0,8 mm stålplåt ökar ljuddämpningen till ca 17 dB. Observera att rörupphängningsdon som sitter direkt på röret kan fortplanta ljudet in i väggar och tak/golv. Rörupphängningsdonen bör därför sitta utanpå isoleringen.     

Produkter

Isolera rörstammar av plast och avloppsrör

ROCKWOOL VVS-isolering har naturliga och oöverträffad egenskaper som ger ett optimalt brandskydd för tekniska installationer.