TECLIT Hanger

När det hänger på detaljerna

Distansrörskålen Teclit Hanger minimerar onödiga energiförluster och ger ett säkert brandskydd. Den passar såväl varma som kalla rör och ger ett hållbart och varaktigt resultat.

Fördelar med TECLIT Hanger

Distansrörskålen Teclit Hanger är tillverkad av stenull och bidrar till att skapa en trygg miljö för alla som ska vistas i byggnaden. Stenull tål temperaturer över 1000°C och utgör därför ett effektivt brandskydd.

Teclit Hanger distansrörskål passar det breda sortiment av rörskålar som ROCKWOOL erbjuder. Det innebär att du nu kan få en isoleringslösning i stenull genom hela rörinstallationen. Det ger förhöjd säkerhet och gör det enklare att utföra energiberäkningar samt ett slutresultat som är estetiskt tilltalande.

TECLIT Hanger broschyren

TECLIT Hanger distansrörskål passar det breda sortiment av rörskålar som ROCKWOOL erbjuder. Det innebär att du nu kan få en isoleringslösning i stenull genom hela rörinstallationen.

Ladda ner broschyren här

Installationsguide

Få en komplett installationsguide för montering av TECLIT Hanger.

Ladda ner installationsguiden här

hvac, teclit

Installations video

Så här monterar du TECLIT Hangers.

Kontakta vår tekniska säljare

Om du vill veta mer om TECLIT Hangers, kontakta vår tekniska säljare Tomas Larsson via telefon eller email.