Isolering av ventilationskanaler

Värme-, kondens- och brandisolering av ventilationskanaler.

Instruktionerna i det här avsnittet är generella och omfattar alla typer av ventilationskanaler som är tillverkade av material som har en smältpunkt på minst 850 °C.

Ventilationskanalerna kan vara utformade på olika sätt, till exempel följande:

Isolering av ventilationskanaler - det säger reglerna

Reglerna säger följande

Ventilationskanaler ska isoleras så att:

 • Energiförluster begränsas
 • Rimliga driftsförhållanden säkerställs
 • Livslängden på installation och isolering säkerställs
 • Skador på personer, miljö och anläggningar undviks
 • Risken för utveckling och spridning av brand minskar

Energiförlust
Ventilationstrummor ska vara isolerade så att oönskad energiförlust förhindras.

 • Kanaler med uppvärmd luft isoleras
 • Kanaler med kyld luft isoleras
 • Kanaler med uteluft som förs in i varma lokaler isoleras
 • Kanaler med returluft för återvinning isoleras
 • Kanaler med frånluft kan vara oisolerade
  – kan eventuellt isoleras mot kondens

Kondensisolering

 • Kanaler där mediets temperatur är lägre än omgivningens isoleras mot utvändig kondens*
 • Kanaler där mediets temperatur är högre än omgivningens isoleras mot invändig kondens*

*) Detta för att undvika skador och olägenheter på miljö, isolering och installation.

Brandisolering av ventilationskanaler

Brandisolering av ventilationskanaler ska förhindra spridning av brand via kanalsystem. 

 

Brandisolering av runda kanaler

Brandskydd av runda ventilationskanaler utförs med Brandmatta Vent eller Värmematta. 

Se alla detaljer i Typgodkännande "0108/02 Utvändig brandisolering av ventilationskanaler".

 

Kanalsystem anses normalt ha tillräckligt brandmotstånd när kanalerna utförs som brandisolerad kanal EI 15 - EI 120. 

BrandklassKanaltypVärmemattaBrandmatta VentBrandmatta 80
EI 15 Cirkulär 70 mm 30 mm -
Rektangulär 100 mm - 40 mm
EI 30 Cirkulär 110 mm 55 mm -
Rektangulär 140 mm - 60 mm
EI 60 Cirkulär - 80 mm -
Rektangulär - - 90 mm

Anm:

Om det krävs kondensisolering av kanalen kompletteras installationen med en ångspärr. I de fall där det ställs krav på värmeisolering utöver brandisoleringen krävs komplettering med exempelvis ROCKWOOL Lamellmatta eller Värmematta i lämplig tjocklek.

Brandisolering av fyrkantiga kanaler

Brandskydd av fyrkantiga kanaler kan göras på två olika sätt:

Med Nätmatta 80

Med ROCKWOOL Alu-BrandBATTS

Se alla detaljer i Typgodkännande "0108/02 Utvändig brandisolering av ventilationskanaler"

 

BrandklassKanaltypAlu-Brand
BATTS 80
Alu-Brand
BATTS 120
Alu-Brand
BATTS 140
EI 15 Cirkulär - - -
Rektangulär 60 mm - -
EI 30 Cirkulär - - -
Rektangulär - 60 mm -
EI 60 Cirkulär - - -
Rektangulär - - 60 mm

Anm:

Om det krävs kondensisolering av kanalen kompletteras installationen med en ångspärr. I de fall där det ställs krav på värmeisolering utöver brandisoleringen krävs komplettering med exempelvis ROCKWOOL Lamellmatta eller Värmematta i lämplig tjocklek.

Värmeisolering av ventilationskanaler

Ventilationskanaler som leder till varm eller kall luft genom rummen med temperaturer som skiljer sig från kanaltemperatur bör isoleras mot energiförluster.

Runda kanaler

Runda kanaler isoleras med ROCKWOOL Lamellmatta eller Värmematta såvida inte trummorna också ska brandsäkras.

I så fall används antingen Värmematta eller Brandmatta Vent, beroende på tjocklek.

 

Ovala kanaler

Ovala kanaler isoleras som runda kanaler med samma omkrets.

Fyrkantiga kanaler

Fyrkantiga kanaler isoleras med ROCKWOOL Lamellmatta, såvida inte kanalerna också ska brandsäkras. I så fall används ROCKWOOL Alu-BRANDBATTS.

Kondensisolering

Om temperaturen inne i kanalen avviker från omgivningens temperatur föreligger det risk för kondens.

Kondens på utsidan av kanalen

I kanaler som leder kall luft genom ett varmt utrymme, finns det risk för utvändig kondens.

Utvändig kondens undviks genom att kanalen isoleras och membran monteras som ångspärr. På runda kanaler används ROCKWOOL Lamellmatta med armerad alufolie. Alla skarvar i ångspärren försluts med tejp eller fogmassa. 

 

Vägledande exempel
Kanaltemp.RumsluftErforderlig
isoleringstjocklek
10 °C 20 °C/70 % RF 7 mm
10 °C 20 °C/80 % RF 15 mm
10 °C 20 °C/90 % RF 35 mm

Mer exakta beräkningar kan göras i programmet ROCKTEC.

Den nödvändiga isoleringstjockleken bestäms av kanalens och rumsluftens temperatur, fuktighetsförhållandena samt materialvalet. För kondensens skull är det oftast nödvändigt med bara en tunn isolering. 

Kondens inuti kanalen

Om kanaler med varm och fuktig luft går genom ett kallt utrymmen kan det uppstå kondens på insidan av kanalen.

Invändig kondens undviks genom att kanalen isoleras. Kanalväggar av metall eller plast utgör här den nödvändiga ångspärren. Isoleringstjockleken bestäms av rumsluftens och kanalens temperatur, luftfuktigheten och lufthastigheten samt materialvalet. 

Vägledande exempel
KanalförhållandenRumsluftErforderlig isoleringstjocklek
25 °C/70 % RF/5 m/sek. 20 °C/70 % RF 7 mm
25 °C/90% RF/5 m/sek. 20 °C/80 % RF 15 mm
25 °C/70 % RF/5 m/sek. 20 °C/90 % RF 35 mm
25 °C/90% RF/5 m/sek. –10 °C 80 mm

Den isoleringstjocklek som krävs av kondensskäl är vanligtvis mycket mindre än den tjocklek som krävs av energiskäl. Det är därför ofta energiförlusterna – som avgör den slutliga isoleringstjockleken.

Anm: Angivna isoleringstjocklekar är inte nödvändigtvis befintlig produkttjocklek.

ROCKWOOL VVS-isolering har naturliga och oöverträffad egenskaper som ger ett optimalt brandskydd för tekniska installationer.