Varumärket ROCKWOOL

Varumärket ROCKWOOL är ett av de största aktiva varumärkena inom koncernen ROCKWOOL, och därför är det skyddat och försvarat av oss över hela världen.

Varumärket ROCKWOOL blev för första gången registrerat i Danmark 1936, som ett figurmärke. Året därefter följdes det upp med en ordmärkesregistrering; en registrering som nu utvidgades till mer än 60 länder i världen.

Vi skulle därför uppskatta din hjälp med att säkerställa en korrekt användning av vårt varumärke med hjälp av dessa enkla regler:

  • Varumärket ROCKWOOL® skall alltid skrivas med versaler.
  • Skriv alltid ut hela ROCKWOOL ordet. Förkortningar, ändringar eller modifiering är inte tillåtet.
  • Ordet ROCKWOOL är inte en generisk term för isolering eller stenull och ska inte heller användas som det.
  • Använd istället till exempel begreppet ROCKWOOL isolering.
  • Första gången varumärket ROCKWOOL används i en text, ska symbolen för registrerat varumärke ® användas.
    Företagets namn används däremot utan symbol

Tack for at du använder vårt varumärke ROCKWOOL korrekt.