Ansvarsbegränsning

Det är tillåtet att använda dokument från denna hemsida (t ex årsredovisning, miljöredovisning, pressrelease, datablad etc.) under förutsättning att (1) nedanstående copyright notice finns på alla exemplar, (2) användningen av dokument från hemsidan endast är avsedda för information och icke-kommersiell användning och inte kommer att kopieras eller skickas till någon dator eller visas i något media, och (3) ingen ändring görs i något dokument. Användning för något annat ändamål är förbjudet och kan resultera i rättsliga åtgärder.

 

Tillståndet att använda ovan specificerade dokument gäller inte design eller layout av ROCKWOOL hemsida eller någon annan hemsida som ägs eller kontrolleras av ROCKWOOL International A/S.

Modulerna på ROCKWOOL hemsida är skyddade enligt lag och får inte kopieras eller plagieras varken i sin helhet eller delar därav. Ingen logotype, grafik eller bild från någon av hemsidorna från ROCKWOOL får kopieras eller skickas vidare utan uttryckligt tillstånd av ROCKWOOL International A/S.

ROCKWOOL AB tar inget ansvar för att information i dokument och tillhörande grafik som visas på denna hemsida är lämplig för ett speciellt ändamål. ROCKWOOL kan under inga omständigheter göras ansvariga för några skador, direkta eller indirekta, som uppstått i samband med eller på grund av information på denna hemsida.

Dokument och tillhörande grafik som visas på denna hemsida kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel.

COPYRIGHT NOTICE: Copyright ® ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Danmark. Med ensamrätt.

VARUMÄRKE: ROCKWOOL, CONLIT, DUROCK, GRODAN, KLIMAROCK, LABELROCK, REDAir, ROCKFON, ROCKPANEL, ROCKSHELL, ROXULL, FLEXIBATTS, RockZero, TAUROX, TOPROCK, SEAROX och SPEEDROCK och/eller namn på andra produkter som refereras till här är antingen varumärke eller registrerade varumärken som tillhör ROCKWOOL International A/S och/eller dess dotterbolag.

Med förbehåll för varje rättighet som inte här uttryckligen garanterats.

Om cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation, ska besökaren på en webbplats informeras om att webbplatsen använder cookies. Användaren ska också ges möjlighet att hindra cookies. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du ändra inställningar i din webbläsare (Internet Explorer, Netscape Navigator m fl) så att den inte tillåter cookies.

En cookie är en liten fil som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats vet den att du varit där tidigare.

ROCKWOOL webbplats använder cookies bland annat på de sidor där du kan skriva in egna uppgifter för att göra kalkyler. Tack vare detta slipper du skriva in alla uppgifter på nytt varje gång du besöker webbplatsen. Vi använder enbart cookies för att göra det enklare för dig.