Göra världen till en bättre plats

Vi tycker om att arbeta i ett företag som skapar lösningar som bidrar till att göra världen till en bättre plats att leva. Vår största aktieägare är ROCKWOOL Foundation som investerar mycket tid och pengar på att främja samhället. Om du också föredrar att arbeta i ett företag som har integritet och företagsansvar i sitt DNA ska du gå till våra lediga tjänster och söka ett jobb i koncernen.

Företagets samhällsansvar

Vi förbättrar ständigt vår samhällsprestanda genom att sätta upp ambitiösa mål och integrera samhället, mänskliga rättigheter och hälso- och säkerhetsöverväganden i vår dagliga verksamhet. Vi för en öppen dialog med våra intressenter och lämnar årliga rapporter om vårt sociala engagemang i vår hållbarhetsrapport.

Våra produkter och tjänster förbättrar levnadsförhållandena för miljoner människor genom att ge dem termisk komfort, ekonomisk uppvärmning och kylning, ökat brandskydd, akustisk komfort och lägre vibrationsnivåer från transporter och färre kemikalier i växthusodlade grönsaker.

De flesta av våra produkter har en positiv inverkan på globala utmaningar som exempelvis klimatförändringarna och de minskade resurserna av fossila bränslen. Dessa positiva bidrag till världen är viktigt för våra anställda, ledningen, styrelsen och inspirerar oss i vårt dagliga arbete.

På ROCKWOOL är du mer än en anställd. Du är en person. Du är en talang. Du är en passion. Du är en ambition. Du är vår starkaste tillgång!

Mångsidighet i vår verksamhet

 Vi erkänner våra kunniga, engagerade och mångsidiga arbetskraft som en mycket viktig konkurrensfördel. Verksamhetens framgångar är en återspegling av mycket engagerade och kompetenta personer. Vi strävar efter att rekrytera och behålla de mest kompetenta för att bibehålla hög prestanda och tillväxt.

Mångfaldig ledning är en fördel för enskilda, team, hela koncernen, våra kunder och andra intressenter. Vi vet att varje anställd har sina egna unika förmågor, erfarenheter och egenskaper för sitt arbete. Vi uppmuntrar även personer med olika erfarenheter, perspektiv och kulturer att arbeta tillsammans eftersom det främjar kreativitet och innovation.

I vår personalstyrka finns personer med 52 olika nationaliteter utspridda på våra anläggningar över hela världen – till exempel arbetar 21 olika nationaliteter bara på våra tyska anläggningar.

Vi tror på att behandla alla människor med respekt och värdighet. Vi utser alltid den bästa personen för en specifik tjänst samtidigt som vi säkerställer lika möjligheter och rättvisa som en del av vår rekryteringsprocess. Det är med stolthet som vi erbjuder lika möjligheter och gör det möjligt för anställda att flytta mellan verksamhetsdelar och länder. Vi uppmanar och vägleder även cheferna på praktiska sätt att sammanföra medarbetare från olika delar av koncernen i sina team.

Våra ledarskapsprinciper och höga ambitioner ger upphov till tillit och beslutsfattande hjälper oss att skapa en miljö där alla individer kan förverkliga sin maximala potential i företaget.

Att ha en mångfaldig arbetskraft är värdefullt för våra resultat. Det bidrar till kreativitet och innovation samt en dynamisk kultur över hela världen.

En säker plats att arbeta

ROCKWOOL Group har nolltolerans när det handlar om sådant som kan äventyra hälsan och säkerheten för våra anställda, entreprenörer och andra som arbetar på våra anläggningar och de som installerar och använder våra produkter. I samarbete med forskare och myndigheter vill vi säkerställa att våra produkter inte har någon negativa inverkan när de rekommenderade användningsinstruktionerna följs. I annat fall ändras anvisningarna eller så ändras eller stoppas produktionen.

Vi uppmanar och förväntar oss en proaktiv attityd från varje chef och anställd när det gäller säkerheten. Vi främjar förebyggande åtgärder och riskbedömningar för att säkerställa att åtgärder vidtas för att eliminera risker och därmed komma närmare det optimala målet – noll förlorad tid-incidenter.

ROCKWOOL Foundation ¨r ROCKWOOL-gruppens största enskilda aktieägare med 23% av aktierna.
Ta reda på mer