Arbeta för ROCKWOOL Group

ROCKWOOL Group är ett inspirerande ställe att arbeta med lösningar som förbättrar livet för personer samtidigt som de skyddar miljön.

Vi har åtagit oss att utveckla vår arbetsstyrka eftersom vi känner att vår personal är vår absolut viktigaste tillgång. En karriär i koncernen öppnar upp en värld av möjligheter för att utveckla dina kunskaper, undersöka dina gränser och förverkliga din fulla potential. På alla våra anläggningar världen över har våra kollegor åtagit sig att göra det möjlig för varandra att uppfylla den moderna livsstilens utmaningar. Vi strävar efter professionellt ledarskap där ömsesidig feedback och coaching är viktiga grunder tillsammans med en prestandabaserad kultur som är baserad på dialog och ständig utveckling av dina yrkesmässiga och personliga kompetenser.

Lokal kontra global

Idag växer ROCKWOOL Group globalt genom att expandera in på nya marknader, utveckla befintliga marknader och genom uppköp. Detta innebär även att karriärmöjligheterna som vi erbjuder har blivit ännu mer dynamiska och internationella. Dessa karriärmöjligheter gäller såväl för kollegorna som arbetar på vårt huvudkontor som på alla anläggningar runt om i världen.

En karriär på ROCKWOOL Group öppnar upp en värld av möjligheter för att utveckla dina kunskaper, undersöka dina gränser och upptäcka din potential.