Hans Henrik Ter-Borch

Head of Product Management, ROCKWOOL Nordics

"Jag älskar att se en idé växa från en rad brokiga funderingar på ett enkelt papper till en robust produkt som kommer att uppskattas av både vårt säljteam och av våra kunder. Jag tycker om att utveckla idéer och förändra synen på hur saker och ting ska göras. Enligt min erfarenhet på ROCKWOOL Nordics får man maximalt stöd om man lägger fram en idé och kan bevisa att den kommer att fungera."

"Jag är särskilt intresserad av arkitektur och byggnadskonstruktion, och jag tycker om mina dagliga arbetsuppgifter som innebär att uppfinna, utveckla och förbättra fasadsystem för ventilerade och rappade externa väggelement. Jag förbereder också produktions- och marknadsföringsmaterial för produktlanseringar i Skandinavien."

"ROCKWOOL Nordics inte bara uppmuntrar entreprenörskap utan företaget ser också till att man utvecklas, både på det personliga och det tekniska planet. Jag kan använda de oerhörda kunskaper som finns till hands inom ROCKWOOL koncernen för att utmana vedertagna idéer."

"Jag känner mig stimulerad av ROCKWOOL koncernens värderingar som jag i princip skulle uttrycka som: 'Sätt igång, använd ditt sunda förnuft och ta itu med saken'. Ofta är det lättare att helt enkelt ta ansvar och ta itu med saker och ting i stället för att vänta och be om lov – så länge du är ärlig och ansvarsfull har du befogenhet att agera. Det är den anda som råder inom ROCKWOOL koncernen och som jag verkligen uppskattar!"

Hans Henrik Ter-Borch är Product Manager inom Fasader. Han arbetar på ROCKWOOL Nordics med konstruktion och utveckling av fasadsystem. Hans Henrik Ter-Borch kom till företaget 2011.