Heidi Ringsaker

Manager Customer Service, ROCKWOOL Scandinavia

”En platt organisationsstruktur, en bra arbetsmiljö och kompetenta kollegor – det är tre egenskaper som ganska exakt beskriver ROCKWOOL Nordics. Jag uppskattar verkligen min roll som ansvarig för en avdelning som fokuserar på att optimera kvalitet och effektivitet för kunderna. Det gäller både våra rutiner och hur vi driver igenom dem. Det finns alltid något att lära sig och det tankesättet ser till att vi uppnår bästa tänkbara resultat. Jag har fått delta i en spännande ledarutbildningskurs som erbjöds av ROCKWOOL Nordics, som var mycket stimulerande, både på det yrkesmässiga och det personliga planet.”

”Jag ansvarar för att se till att alla anställda på min avdelning är medvetna om våra system för kvalitetskontroll och följer dem. För att bidra till en fortsatt framgångsrik utveckling av vår organisation utarbetar jag förslag till strategier, mål och planer, och jag bidrar även till det övergripande strategiarbetet för ROCKWOOL Nordics. Jag gillar att utstråla positiv energi runt omkring mig, jag värdesätter när jag ser att min personal gör sitt allra yttersta och uppmuntrar dem att ta ansvar och hitta lösningar. Som ledare tycker jag att det är viktigt att kunna ge och ta emot konstruktiv kritik – att arbeta inom ROCKWOOL koncernen handlar framför allt om ärlighet, tillit och lojalitet.”

I sin roll som Manager Customer Service i Norge ansvarar Heidi Ringsaker för alla inkommande beställningar och ser till att kunderna får vad de har beställt i god tid och i rätt mängd. Hon började arbeta inom ROCKWOOL koncernen 2005.