Lars Sørensen

Lars Sørensen, Production worker, ROCKWOOL Nordics

"Jag strävar efter att uppfylla våra kunders förväntningar på våra produkter. Det ger mig en viss stolthet att veta att det som ligger där på pallen är i gott skick och att det uppfyller våra höga kvalitetskrav, särskilt när det gäller mått, brandsäkerhet och lastkapacitet. Som arbetsmiljöombud i vårt arbetsmiljöutskott är jag också särskilt medveten om att våra maskiner måste köras på ett säkert och effektivt sätt."

"Mina kolleger och jag arbetar i treskift i produktionen, enligt ett schema som har utarbetats av vår planeringsansvariga person i samarbete med säljavdelningen. Det känns bra när vi drar åt samma håll och slutför en anvisad beställning – i tid. Jag gillar det faktum att vi är bra på att visa ansvar gentemot varandra och att vi har "frihet under ansvar". Det finns ingen arbetsledare som flåsar en i nacken, utan man måste själv ta itu med saker och ting".

"När en ny anläggning introduceras involveras vi i processen, och det tycker jag är bra – samarbete är definitivt lösningen för att få det bästa resultatet. ROCKWOOL Nordics är en plats där man får möjlighet att utvecklas. Genom till exempel ROCKWOOL-skolan får jag regelbundet möjlighet att delta i olika kurser. De kan handla om paketeringsmaskiner, säkerhet, ergonomi, IT eller kvalitetskontroll. Den här typen av fortbildning gör att jag hela tiden kan växa med uppgiften."

Lars Sørensen är industriarbetare vid fabriken i Doense, Danmark, där han har arbetat sedan 2003. Han hanterar kvalitetskontroll och produktpaketering på lastpallar eller för förvaring.