Magnus Kamstedt

Specifier Consultant, ROCKWOOL Nordics

"När man arbetar för ROCKWOOL koncernen företräder man ett välkänt och väl respekterat varumärke, vilket ger ett starkt förtroende. Det är ett väldigt säkert och pålitligt företag att vara en del av, men det är också en organisation som sjuder av aktivitet, där saker ständigt förändras och utvecklas och där det finns många möjligheter till avancemang."

"ROCKWOOL koncernen har en inneboende utvecklingskultur som genomsyrar hela organisationen. Det handlar inte bara om utveckling av produkter utan också om utveckling av medarbetare och fungerande system. Jag tycker att detta är en väldigt positiv egenskap som är ovanlig i byggbranschen, som ofta präglas av konservatism."

"Att arbeta för ROCKWOOL koncernen innebär också en hög grad av frihet och en lika hög grad av ansvar. Jag är mer eller mindre fri att planera mina aktiviteter och uppdrag. Det kräver självdisciplin och du måste vara fokuserad för att nå dina mål i samarbete med dina kollegor, men det ger också en oerhörd frihetskänsla som är viktig för mig."

Magnus Kamstedt började på ROCKWOOL Scandinavia 2006 och har en bakgrund inom byggbranschen. Han började som produktchef på den svenska försäljningsavdelningen och har sedan avancerat till rollen som Project Manager.