Grönskande takterass kan ge patienter kortare vårdtid

Byggnationen av NYT Hospital Herlev är i full gång. En av de två sjukhusbyggnaderna kommer ha en grönskande takterass med utsikt över naturområden. Något som kan förkorta vårdtiden. Men på grund av byggnadens storlek och funktion ställer det höga krav på brandsäkerheten. Därför valde arkitekten en ny stenullslösning från ROCKWOOL.

Reference case, Denmark, Nyt Hospital Herlev, Herlev, roof terrace,  fire safety, fire resilience, fire protection, hospital, TOPROCK Terrace System

2007 blev sjukhuset Herlev Hospital i Danmark kategoriserat som akutsjukhus. Sjukhuset har dessutom fått i uppdrag av regionen att starta upp flera nya specialistavdelningar. I samband med expansionen blev det tydligt att sjukhuset behövde byggas ut och nu – tio år senare – har planerna mynnat ut i byggstart.

Det nya sjukhuset kommer bland annat bestå av en akutmottagning som inkluderar grönskande innergårdar. På taket, som binder samman innergårdarna, kommer takterasser att byggas. Något som kan förkorta vårdtiderna. Studier från bland annat USA visar nämligen att patienter med utsikt över naturområden använder mindre medicin, är mer nöjda och blir utskrivna snabbare.

”Det är allmänt känt inom arkitektbranschen att natur och grönska är välgörande för patienter”, säger Matthias Lehr från Henning Larsen arkitekter, som är en av arkitekterna bakom Nyt Hospital Herlev. ”Det var viktigt för oss att designa takterassen på ett sätt som möjliggör för de sängliggande att i största möjliga mån själva kunna ta sig ut för att njuta av fågelkvitter, frisk luft och vacker utsikt. De ska få en välbehövlig paus från sjukhusets vardag”.


Arkitekt: Brandsäkerheten viktig
Matthias Lehr berättar samtidigt att takterassen ska ge patienterna ett behagligt vilorum utan att ge avkall på brandsäkerheten. Det stora antalet sängliggande patienter och koncentrationen av många personer på samma plats innebär att brandsäkerheten har absolut högsta prioritet på ett sjukhus.

”Inför konstruktionen av takterassen på Nyt Herlev Hospital var både byggherren Region Hovedstaden och vi arkitekter mycket noga med att den skulle byggas med brandsäker isolering. Därför valde vi TOPROCK Terrace System, som är både brandsäker och har den tryckhållfasthet som krävs för en takterass. Det är något helt nytt på isoleringsmarknaden.”

Hans Henrik Ter-Borch är arkitekt och leder produktutvecklingen på ROCKWOOL ”Byggmaterialet på taket har stor betydelse för hur snabbt en brand sprider sig. Vi har utvecklat TOPROCK Terrace System av stenull, som både förhindrar spridningen av en eventuell brand och skyddar den bärande konstruktionen”.

Hans Henrik Ter-Borch understryker att brandsäkerheten inte bara är viktig när sjukhuset är i bruk, utan även under själva byggtiden. Han hänvisar till att det inte är ovanligt att det sker brandolyckor i samband med att takkonstruktioner med brännbart material uppförs.


Fakta om byggprojektet:

  • Läs mer om stenullslösningen TOPROCK Terrace System för takterasser här.
  • Läs mer om byggprojektet av Nyt Hospital Herlev här.


Källor:
https://www.faod.dk/grnne-pusterum-til-stressede-storbymennesker/

Om ROCKWOOL koncernen
Inom ROCKWOOL koncernen lägger vi stor vikt vid att berika tillvaron för alla som använder våra lösningar. Vår kompetens ger en solid grund för att hantera många av de stora utmaningar vi i dag ser inom hållbarhet och utveckling. Det gäller bland annat energförbrukning, brandsäkerhet, buller, tillgång på rent vatten och problem med översvämningar.
Med över 11.000 engagerade kollegor i 39 länder är vi världsledande som leverantör av stenullslösningar, inkluderat byggnadsisolering, akustiklösningar, fasadisolering, odlingslösningar, tekniska fiber för industrin samt isolering inom processindustri och marin offshore.


För mer information, kontakta:
Jenny Kvarnlöf
Communications Manager, Sweden
Mobil: 72 50 99 249
E-mail: jenny.kvarnlof@rockwool.com

Om oss

ROCKWOOL är världsledande tillverkare av stenullsisolering. Vi erbjuder ett komplett utbud av högpresterande och hållbara isoleringsprodukter för byggnadsindustrin.