Klimatsmart kvarter väljer ROCKWOOL

22 oktober 2018

Kvarteret Hyllie utanför Malmö är ett nytt, klimatsmart område med fokus på hållbar stadsutveckling. ROCKWOOL är med som leverantör med sitt fasadisoleringsystem REDAir MULTI.
”Det var ett snabbt och smidigt sätt att isolera en relativt tung fasad på”, kommenterar Anders Einarsson, Platschef Stenentreprenader i Hessleholm AB.

Sustainability, Building, City, Green