En osynlig hjälte i passivhusen

Energisnåla, miljövänliga och behagliga att vistas i. Fördelarna med passivhus är många. Men om byggnaden ska uppfylla de höga kraven krävs bland annat rätt isolering.
”REDAir systemet från ROCKWOOL är mycket lämpligt för passivhus”, berättar Bernhard Woll, konstruktör hos Consulting Byggteknik i Uppsala AB.

Reference case, Sweden, Knivsta Kommun, Lustigkulla, passive house, massive wood, REDAir LINK

Foto. Arkitema/Philipp Gallon

Att bygga enligt Passivhus-standard är populärt. Och det gynnar inte bara miljön och plånboken. Den anpassade ventilationen bidrar dessutom till ett inomhusklimat som är både behagligt och hälsosamt att vistas i. Men kraven på Passivhus är höga, inte minst när det kommer till isoleringsmaterialet. Det vet Bernhard Woll, som är erfaren konstruktör och nyligen har jobbat med förskolan Lustigkulla i Knivsta Kommun.

Lustigkulla är en nybyggd förskola i Passivhus-standard med åtta avdelningar. I ett sådant projekt ställs komponenter som isolering på sin spets.

”För infästning och isolering runt fönster och dörrkarmar var isoleringssystemet REDAir Link från ROCKWOOL ett mycket bra val, eftersom det bland annat skapar minimala köldbryggor. För fasaden användes REDAir Flex, som är både effektivt och lättmonterat”, berättar Bernhard Woll.

Under Nordbygg presenterar ROCKWOOL isoleringssystemen inom REDAir, som är en serie kompletta fasadisoleringssystem av stenull.

Genom att använda REDAir från ROCKWOOL utnyttjas passivhusets potential fullt ut. Förutom att köldbryggorna blir minimala ger isoleringen den bakomliggande konstruktionen ett passivt fukt- och träskydd. Dessutom innebär stenullsisolering alltid ett mycket högt brandskydd.

ROCKWOOL kommer att presentera sina naturliga isoleringssystem inom bland annat RED Air-serien i sin monter på Nordbygg den 10-13 april 2018, C08:49.

Med beteckningen ”Passivhus” menas i det här sammanhanget det certifierade passivhuset, som projekteras och uppförs under ständig kontroll. Alla de arbetsmoment som är viktiga för att klara de slutliga energikraven kontrolleras noga och inblandade parter får också en särskild utbildning innan projektet startas upp.

Om ROCKWOOL-koncernen

Vi inom ROCKWOOL-koncernen lägger stor vikt vid att berika tillvaron för alla som tar del av våra lösningar. Tack vare vår expertis har vi en solid förmåga att hantera många av de största framsteg vi ser i dag inom hållbarhet och utveckling. Det handlar bland annat om energianvändning, bullerförorening, brandsäkerhet, vattenbrist och översvämningar.

Med cirka 10 000 engagerade medarbetare i 38 länder är vi världens ledande leverantör av stenullslösningar, inklusive byggisolering, akustiska tak, yttre beklädnadssystem, växtskyddslösningar, tekniska fibrer för industriellt bruk och isolering för processindustrin, marina tillämpningar och offshore-branschen.

Om oss

ROCKWOOL är världsledande tillverkare av stenullsisolering. Vi erbjuder ett komplett utbud av högpresterande och hållbara isoleringsprodukter för byggnadsindustrin.