ROCKWOOL i samarbete med Ragn-Sells för ökad återvinning inom byggindustrin

28 september 2018

35% av det globala restavfallet kommer från byggindustrin. Det är ohållbart och vi måste agera för en förändring. Det menar isoleringsföretaget ROCKWOOL och miljöföretaget Ragn-Sells. Nu samarbetar de för en mer hållbar byggindustri.
”Vi kommer börja ta tillbaka överbliven stenull från byggprojekt och återvinna det till nya produkter” berättar Jonas Zacharoff, Business Director ROCKWOOL, Sverige.

Big Picture Mountain
Panorama rocky mountain at sunset in Slovakia

Världens största stenullsproducent tar nu krafttag mot den stora mängden avfall som går till deponi inom byggbranschen. Det är det svenska bolaget inom ROCKWOOL koncernen, som i samarbete med miljöföretaget Ragn-Sells kommer börja ta tillbaka stenullsisolering från stora svenska byggprojekt. Detta oavsett om det är spill från ny isolering eller äldre stenull från rivningsprojekt.

”Vår stenullsisolering har egenskaper som innebär att den behåller samma höga kvalitet och prestanda oavsett hur många gånger den återvinns”, berättar Zacharoff.

 

Zacharoff menar att det finns en stark efterfrågan på cirkulära lösningar idag och att byggbranschen får allt strängare krav på avfallshantering. 

”Vi möter marknaden genom att vara de första som erbjuder lösningen i Sverige. På det här sättet kan vi hjälpa de stora entreprenörerna som köper ROCKWOOL att ta tillbaka isolering och bli mer hållbara”.

ROCKWOOL och Ragn-Sells har tagit fram en process som innebär att Ragn-Sells samlar in, sorterar och fraktar avfallet. När ROCKWOOL får tillbaka restmaterialet till sina fabriker smälts materialet och tillverkningsprocessen kan börja om.

”Vi jobbar hela tiden med att hitta nya lösningar för material som ännu inte är återvinningsbara. Därför var det aldrig några tvivel när ROCKWOOL frågade om vi var intresserade av ett samarbete”, säger Jon Lille-Schulstad, Chef för råvaror inom Ragn-Sells.

 

Satsningen har redan startat med två pilotprojekt för att sedan utvidgas. Insamlingen av stenullen på byggplatserna är i full igång.

”För oss handlar det om att ta ansvar för en hållbar byggindustri. Förhoppningsvis bidrar den här satsningen till att vi kan se betydligt lägre siffror än 35% inom en tioårsperiod”, avslutar Zacharoff.

Om oss

ROCKWOOL är världsledande tillverkare av stenullsisolering. Vi erbjuder ett komplett utbud av högpresterande och hållbara isoleringsprodukter för byggnadsindustrin.