ROCKWOOL i samarbete med Ragn-Sells för ökad återvinning inom byggindustrin

28 september 2018

35% av det globala restavfallet kommer från byggindustrin. Det är ohållbart och vi måste agera för en förändring. Det menar isoleringsföretaget ROCKWOOL och miljöföretaget Ragn-Sells. Nu samarbetar de för en mer hållbar byggindustri.
”Vi kommer börja ta tillbaka överbliven stenull från byggprojekt och återvinna det till nya produkter” berättar Jonas Zacharoff, Business Director ROCKWOOL, Sverige.

Big Picture Mountain
Panorama rocky mountain at sunset in Slovakia