Utmanande byggprojekt i hjärtat av industristaden

26 november 2018

Den gamla parkeringsplatsen i centrala Norrköping genomgår en förvandling. Kopparklädda fasader, folkliv, torg och mysiga gränder ska göra Kvarteret Kopparhusen till en trygg och levande mötesplats mitt i centrum. Men det var inte ett byggprojekt enligt standardmodell.
”Den komplexa konstruktionen har ställt höga krav både på oss och leverantörerna”, säger Niklas Holmér, Platschef hos entreprenören SEFAB.

Factory, City, Plants, Trees, Pollution, Emissions

Det ska bli det nya landmärket i den gamla industristaden Norrköping. Ett innovativt kvarter för tillväxt och kreativitet. Det kommer ge staden en sammanhängande kärna i samverkan med universitet, Visualiseringscenter och Norrköping Science park.

De tre huskropparna är ritade som en ny tolkning av det gamla industrilandskapet med oregelbundna huskroppar där valda delar går upp i höjd. Precis som förr med andra ord, då skorstenar reste sig över hustaken.

Samtidigt som det är just det som kommer ge Kopparhusen en spännande karaktär, är det också det som är den största utmaningen. Det menar platschef Niklas Holmér, SEFAB.
”Det är väldigt små byggytor i det här projektet. Att byggnaderna går upp och ner i nivåer har gjort det till en spännande, men komplex, utmaning för oss som uppför byggnaden”.

Den komplexa konstruktionen har även ställt höga krav på leverantörerna. 
”Vi valde ROCKWOOL isolering eftersom flexibiliteten i materialet gör att vi kan undvika köldbryggor i konstruktionen. Samma egenskap gör också montaget smidigt”, säger Holmér.

I samtliga tre huskroppar har ROCKWOOL produkter använts. ROCKWOOL RED Air Multi och FLEXIBATTS i fasaden och ROCKWOOL RED Air LINK vid fönster, som är mer komplicerade delar av konstruktionen.

Kopparhusen är certifierat enligt Miljöbyggnad Silver och det innebär att energiförbrukningen får uppgå till max 75% av Boverkets redan högt ställda krav.

Om oss

ROCKWOOL är världsledande tillverkare av stenullsisolering. Vi erbjuder ett komplett utbud av högpresterande och hållbara isoleringsprodukter för byggnadsindustrin.