ROCKWOOL skiftar till biogas och sänker C02-utsläppen med 70% i Norden

24 september 2020

ROCKWOOL skiftar till biogas och minskar sin klimatpåverkan vid de danska fabrikerna. Efter tio år av teknikutveckling och stora investeringar kommer företaget starta biogasdriven produktion från och med årsskiftet. "Vi är stolta över att visa att det är möjligt att skifta till fossilfria bränslen även inom energikrävande industrier", säger Frank Ove Larsen, VD för ROCKWOOL Nordics.

Frank Ove Larsen, MD, Employee, Denmark

Stenullstillverkaren ROCKWOOL tar ett betydande steg mot en grönare framtid när företagets två danska fabriker startar produktion med biogas. Skiftet påverkar en stor del av den ROCKWOOL stenullisolering som säljs i Sverige. Resultatet innebär lägre klimatpåverkan för produkterna som är tillverkade av biogas.

ROCKWOOL har under de senaste tio åren investerat kraftfullt i moderniseringen av de två danska fabrikerna som nu skiftar till biogas. Detta för att möjliggöra en mer flexibel teknik som kan drivas av fossilfria bränslen. Över 50 utvecklingsingenjörer har i nära samarbete med fabrikerna arbetat hårt för att möjliggöra det här skiftet.

”Skiftet är en viktig investering för att kunna möta byggbranschens ökade fokus på klimatvänliga byggmaterial. Vår egenutvecklade smältteknik gör oss oberoende av fossila bränslen. Därför kan vi från den 1 januari 2021 erbjuda våra kunder brandsäker stenullsisolering av hög kvalitet med betydligt lägre Co2-avtryck”, säger Frank Ove Larsen.


”För svensk byggmarknad innebär skiftet till biogas att en stor del av den isolering vi säljer i Sverige kommer att vara tillverkad med biogas och därmed ha betydligt lägre klimatpåverkan med lägre EPD:er som följd”, berättar Jonas Zacharoff, VD och Försäljningsdirektör på ROCKWOOL i Sverige.

ROCKWOOL producerar stenull genom att smälta sten och återvunnet material. Det kräver höga temperaturer och därmed stora mängder energi.

ROCKWOOL koncernen har under många år fokuserat på att effektivisera produktionen och minska sin miljöpåverkan, men det avgörande steget kommer genom skiftet till fossilfria bränslen. ”Specifikt innebär förändringen till biogas i Danmark att vi minskar våra utsläpp med 110 000 ton Co2-utsläpp per år jämfört med våra utsläpp 1990”, berättar Frank Ove Larsen.

ROCKWOOL grundades i Danmark 1937 och har sedan dess blivit en global aktör inom hållbara lösningar baserade på stenull. Sverige är den största nordiska marknaden för ROCKWOOL. De fabriker som skiftar till biogas är en del av ett större skifte till grönare produktion som just nu pågår inom ROCKWOOL. Totalt kommer de teknikskiften som ROCKWOOL genomför innebära 70% minskade Co2-utsläpp vid de nordiska fabrikerna från och med januari 2021 (jämfört med 1990). 70% gäller både absolut reduktion och relativ reduktion mätt i Co2 per ton stenull.

Koncernen har totalt 47 produktionsanläggningar i 23 länder världen över, och så småningom kan även övriga fabriker dra nytta av den teknik som utvecklats i Norden.

Jonas Zacharoff är tydlig med att svensk byggmarknad står inför ett paradigmskifte.
”Att skifta till hållbar produktion är en överlevnadsfråga! Vi på ROCKWOOL är väl rustade inför framtiden och skiftet till biogas är bara början på ett spännande resa mot mer hållbar produktion”, avslutar Jonas.

FAKTA

  • ROCKWOOL skiftar till biogas vid sina två danska fabriker från och med januari 2021.
  • Den biogas som kommer användas produceras lokalt på centrala Jylland i Danmark.
  • Skiftet till biogas är en del av ett större skifte på ROCKWOOL i Norden, som kommer att resultera i en total minskning av Co2-utsläpp på 70% (jämfört med 1990) vid de fyra nordiska fabrikerna. Det gäller både absolut reduktion och relativ reduktion mätt i CO2 per ton stenull.