Världsledande inom stenull lösningar

Stenull är ett mångsidigt material baserat på en av naturens vanligt förekommande resurser - vulkanisk sten. Det ligger till grund för de produkter som alla bolag inom ROCKWOOL gruppen erbjuder:

Bolag med fokus på isolering:

  • Byggnadsisolering
  • Industri- & tekniskisolering för processindustrin,  marin- och offshore
  • Kundanpassade lösningar för industriella tillämpningar
  • Väggsystem (Externa värmeisolerings Composite Systems)

Bolag med fokus på system:

  • Akustiktak och väggsystem
  • Fasadbeklädnadssystem
  • Trädgårdssubstratlösningar
  • Produktlösningar för t.ex.bilindustrin
  • Buller- och vibrationslösningar
ROCKWOOL grundades 1909 och är världsledande inom stenullsproduktion. Vi skapar hållbara lösningar för att skydda liv, tillgångar och miljö för idag och i morgon.