ROCKWOOL Sverige är en del av den globala koncernen ROCKWOOL Group som har investerat i mark i Eskilstuna. Sverige är vår största nordiska marknad för isolering.

ROCKWOOL tillverkar isoleringsprodukter av stenull för de flesta delar av byggindustrin, till exempel vägg-, tak-, fasad-, VVS- och akustikisolering samt brandskydd. Globalt har vi även stenullslösningar för hållbar livsmedelsproduktion och tekniska applikationer inom fordonsindustrin.

I dagsläget har vi fyra fabriker i Norden, varav två i Danmark och två i Norge.

Vi arbetar aktivt med att sänka vår klimatpåverkan genom energieffektiv produktion med fossilfria bränslen, ökad återvinning av stenullsprodukter och kortare transporter.

Vi har redan kommit långt på vägen mot mer hållbar produktion i Norden. Vid de danska produktionsanläggningarna har vi skiftat helt eller delvis till biogas och i en av fabrikerna i Norge har vi skiftat till förnyelsebar el. Tack vare den förändringen sänker vi nu våra Co2-utsläpp med 70% (jämfört med 1990).

 

Vår planerade etablering i Eskilstuna

Här kommer vi kontinuerligt hålla dig uppdaterad kring våra etableringsplaner i Eskilstuna.

ROCKWOOL förvärvade mark i Eskilstuna Logistikpark 2017 och har hittills arbetat med utredningar av marken. Den 21 oktober 2020 skickade vi in ett samrådsunderlag till Länsstyrelsen i Södermanland. Samrådsunderlaget utgör underlag inför en tillståndsansökan för byggnation och drift av en stenullsfabrik med placering i Eskilstuna Logistikpark.

I början av 2021 kommer vi att befinna oss i starten av en grundlig och omfattande tillståndsprocess, vilket kräver tid och noggrannhet.

Vi håller löpande allmänheten uppdaterad om våra etableringsplaner på den här webbplatsen. Tveka inte att höra av er med frågor till våra kontaktpersoner.

video, thumbnail, Eskilstuna, Sweden
Video

Video med Jonas Zacharoff, VD ROCKWOOL AB

Här hittar du offentliga dokument

ROCKWOOL hållbarhetsarbete

20201214 RW-NC PHO 528

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

ROCKWOOL Pressklipp

Läs senaste nyheterna.

FAQ: Vanliga frågor och svar

FAQ

Varför väljer ROCKWOOL att planera för en etablering i Sverige?

Sverige är den största isolermarknaden för ROCKWOOL i Norden. Genom etablering av en stenullsfabrik i Sverige skulle vi kunna ge ännu bättre service till våra kunder. Dessutom skulle en enhet i Eskilstuna möjliggöra att vi ytterligare kan förbättra vår produktion av hållbar stenullsisolering.

Är det beslutat att ni ska bygga en fabrik?

Nej, vi har intentionen att bygga en fabrik i Eskilstuna men är bara i början av en tillståndsprocess som behöver få ta den tid som krävs. Vi kommer hålla intressenter, media och lokalsamhället uppdaterade om när projektet går in i ett nytt skede.

Varför valde ROCKWOOL att köpa mark i just Eskilstuna?

ROCKWOOL valde 2017 att köpa mark i Eskilstuna Logistikpark, eftersom vi ser Eskilstuna som ovanligt väl lämpat för vår satsning. Det geografiska läget i tillväxtområdet Stockholm-Mälardalen ger möjlighet till effektiva transporter i hela Sverige och en närhet till marknaden i Stockholmsregionen. Eskilstunas goda logistiska möjligheter med närhet till både riksväg och järnväg, inklusive tillgång till kombiterminal för omlastning av gods, innebär kortare transporter med lägre CO2-utsläpp och minskad klimatpåverkan som följd. Markens egenskaper och placering levde också upp till våra krav. Vi vill även understryka att vi från start känt oss välkomna av Eskilstuna kommun!

Vad kommer fabriken i Eskilstuna att producera?

Den nya anläggningen i Eskilstuna förväntas kunna producera större delen av vårt produktsortiment för den svenska marknaden.

Kommer fabriksetableringen bidra med jobbtillfällen?

Vi ser att Eskilstuna har tillgång till arbetskraft och en generellt god infrastruktur med goda kommunikationer och service för invånare. Vi har ambitionen att kunna bidra med cirka 150 nya jobbtillfällen i Eskilstuna.

Har ROCKWOOL alla tillstånd som krävs för att bygga en fabrik just nu?

Vi befinner oss fortfarande i ett förberedande skede. ROCKWOOL skickade den 21 oktober 2020 ett samrådsunderlag till Länsstyrelsen i Södermanland. Samrådsunderlaget är det första steget i tillståndsprocessen.

Samrådsunderlaget utgör underlag för ett s.k. avgränsningssamråd inför en tillståndsansökan för byggnation och drift av en stenullsfabrik med placering i Eskilstuna Logistikpark.

Hur driver ROCKWOOL dialogen med invånare i Eskilstuna? Hur ser processen ut för att informera?

Vår ambition är att alltid ha en tät och öppen dialog med intressenter i lokalsamhället för att möjliggöra att informationen om etableringen är tillgänglig, relevant och faktasäkrad. På denna webbplats hittar du uppdaterad information, beslut från myndigheter samt svar på vanliga frågor. Det finns även ett kontaktformulär om du vill komma i kontakt med oss direkt.

Hur ser tidsplanen för projektet ut? När planerar ni att sätta spaden i marken?

Det är för tidigt att svara på. Samrådsunderlaget är det första steget i tillståndsprövningsprocessen och skickades till Länsstyrelsen i Södermanland den 21 oktober 2020. Vi ser fram emot att arbeta med myndigheterna under denna process och kommer hålla intressenter, media och lokalsamhället uppdaterade när projektet går in i ett nytt skede.

Vilket bränsle skulle en planerad fabrik i Eskilstuna använda sig av?

En fabrik i Eskilstuna skulle drivas av certifierade förnyelsebara bränslen och därmed ge våra produkter ännu lägre klimatpåverkan. Vår plan är att fabriken skulle drivas av förnyelsebar el.

Employees Sweden, Jonas Zacharoff
VD på ROCKWOOL i Sverige

Jonas Zacharoff

Employee Sweden, Jenny Kvarnlöf
Kommunikationschef på ROCKWOOL i Sverige

Jenny Kvarnlöf