Product picture Markskiva, Skalmursskiva, Stålregelskiva 37/40
Byggisolering

Markskiva

Markskivan är tillverkad av obrännbar fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Markskiva är en mycket styv och hård skiva som är speciellt anpassad för markkonstruktioner, bottenplan och källarvägg.

Back

Användningsområde

Markskivan används främst som värmeisolering i markkonstruktioner eller andra konstruktioner där isolering med stor tryckhållfasthet krävs. Markskivan används som det kapillärbrytande skiktet i markonstruktionen t.ex. grundplattan.

Back

Tekniska egenskaper & sortiment

Tekniska egenskaper
Värmekonduktivitet λD = 37 mW/mK EN 12667
Brandklass A2-S1,d0 EN 13501-1
Vattenabsorption Långtid, WL(P) ≤ 3 kg/m²

Korttid, WS ≤ 1 kg/m²
EN 12087,EN 1609
Tjocklekstolerans (30-200)mm: T4  
Densitet Ca 135 kg/m³  
Tryckhållfasthet Tryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10) 40 kPa EN 826
Maximal totallast 30  
Maximal nyttolast 23  
Dimensionsstabilitet Dimensionsförändring = 0  
Ångdiffusion MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft) EN 10456
Beskrivningskod MWEN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)40-WS-WL(P)-MU1  
Produktcertifikat Certifikat  

Deformationskurva för Markskiva

 

 Deformationskurva för Markskiva

Värmemotstånd EN 12667
mm 50 70 100
m²K/W 1,35 1,89 2,70
Övriga upplysningar

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”. ROCKWOOL byggisolering är anslutet till Keymark, enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produktegenskaper enligt SS-EN 13162.

 

Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

Tillbaka
Värmekonduktivitet λD = 37 mW/mK EN 12667
Brandklass A2-S1,d0 EN 13501-1
Vattenabsorption Långtid, WL(P) ≤ 3 kg/m²

Korttid, WS ≤ 1 kg/m²
EN 12087,EN 1609
Tjocklekstolerans (30-200)mm: T4  
Densitet Ca 135 kg/m³  
Tryckhållfasthet Tryckhållfasthet vid 10% kompression, CS(10) 40 kPa EN 826
Maximal totallast 30  
Maximal nyttolast 23  
Dimensionsstabilitet Dimensionsförändring = 0  
Ångdiffusion MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft) EN 10456
Beskrivningskod MWEN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)40-WS-WL(P)-MU1  
Produktcertifikat Certifikat  

Deformationskurva för Markskiva

 

 Deformationskurva för Markskiva

Tillbaka
mm 50 70 100
m²K/W 1,35 1,89 2,70
Tillbaka

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”. ROCKWOOL byggisolering är anslutet till Keymark, enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produktegenskaper enligt SS-EN 13162.

 

Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

Sortiment

Artikelnummer Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (mm) Antal/paket Paket/pall m²/Pall m² /Paket Type Leveranstid
88628 50 600 1200 4 12 34,56 2,88 Enheter på pall 48 timmar
88629 70 600 1200 3 10 21,6 2,16 Enheter på pall 48 timmar
88630 100 600 1200 2 12 17,28 1,44 Enheter på pall 48 timmar

We can't find any results that match your search

Ladda ner
Back

Hitta närmaste återförsäljare inom området

search

Showing
Offices & Factories near you