Product picture, Rocktät Ångspärr, ROCKTETT Dampsperre, ROCKTETT Klimasystem, RaniMoBar Ångspärr
Byggisolering

RaniMoBar Ångspärr

RaniMoBar Ångspärr är en traditionell, diffusionstät ångspärr med hög rivhållfasthet, som förhindrar att varm och fuktig luft från bostaden tränger ut i konstruktionen genom diffusion eller direkt luftströmning.