Product pictures, Plåtunderlagsskiva 80, Takboard, TF-Plade, TF-Plate, Topplate TP 50, Västkustskiva m Flis
Byggisolering

Västkustskiva m flis

Västkustskiva är en isoleringsskiva som är perfekt för såväl befintliga som nya ventilerade ytterväggar. Västkustskivan är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Skivans densitet gör att inget vindskydd behövs. Västkustskivans ena sida är försedd med en glasfiberväv.

Back

Användningsområde

Används som heltäckande isolering i det yttersta skiktet på yttervägg med regelstomme eller vid tilläggsisolering. Den sida som är beklädd med en glasfiberväv monteras med fördel in mot befintlig konstruktion detta för att underlätta när distanshylsorna ska monteras. Monteras med hjälp av distanshylsor och plastbrickor.

Back

Tekniska egenskaper & sortiment

Tekniska egenskaper
Värmekonduktivitet λD = 33 mW/mK EN 12667
Brandklass A1 EN 13501-1
Tjocklekstolerans T4 EN 823
Densitet Ca 70 kg/m³  
Dimensionsstabilitet Dimensionsförändring = 0  
Ångdiffusion MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft) EN 10456
Beskrivningskod MW-EN13162-T4-DS(70,90)-MU1  
Produktcertifikat Certifikat  
Värmemotstånd EN 12667
mm 50 80
m²K/W   1,52  2,42
Övriga upplysningar *Västkustskiva 2700x1200x30 levereras utan flis och har lambda 35

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”. ROCKWOOL byggisolering är anslutet till Keymark, enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produktegenskaper enligt SS-EN 13162.

 

Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

Tillbaka
Värmekonduktivitet λD = 33 mW/mK EN 12667
Brandklass A1 EN 13501-1
Tjocklekstolerans T4 EN 823
Densitet Ca 70 kg/m³  
Dimensionsstabilitet Dimensionsförändring = 0  
Ångdiffusion MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft) EN 10456
Beskrivningskod MW-EN13162-T4-DS(70,90)-MU1  
Produktcertifikat Certifikat  
Tillbaka
mm 50 80
m²K/W   1,52  2,42
Tillbaka

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”. ROCKWOOL byggisolering är anslutet till Keymark, enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produktegenskaper enligt SS-EN 13162.

 

Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

Sortiment

Artikelnummer Beskrivning Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (mm) Antal/paket m²/Pall Type Leveranstid
87805 Lambda 35 och utan flis 30 1200 2700 40 129,6 Enheter på pall 5 dagar
260255 Lambda 33 50 1200 2700 24 77,76 Enheter på pall 5 dagar
260297 Lambda 33 80 1200 2700 15 48,6 Enheter på pall 5 dagar

We can't find any results that match your search

Ladda ner
Back

Hitta närmaste återförsäljare inom området

search

Showing
Offices & Factories near you