Product picture, Västkustskivan
Byggisolering

Västkustskiva med flis

Västkustskiva är en isoleringsskiva som är perfekt för såväl befintliga som nya ventilerade ytterväggar. Västkustskivan är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Skivans densitet gör att inget vindskydd behövs. Västkustskivans ena sida är försedd med en glasfiberväv. (sidan med glasfiberväv monteras mot befintlig konstruktion/bärande konstruktion)