Product pictures, TOPROCK Lamell, Lamella 30 / 50, Terrace Lamel, Lamell
Låglutande tak

TOPROCK Terrace Lamell

EN DEL AV SYSTEMET TOPROCK TERRACE SYSTEM

TOPROCK Terrace Lamell 1-4 är tillskurna lamellkilar av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull. Produkten levereras sampaketerad med TOPROCK Terrace Takboard.

Back

Användningsområde

Används för utvändig isolering av låglutande tak som behöver beträdas i kombination med TOPROCK Terrace Takboard.

TOPROCK TERRACE SYSTEM

Back

Tekniska egenskaper & sortiment

Tekniska egenskaper
Värmekonduktivitet λD = 47 mW/mK EN 12667
Brandklass A2-s1,d0 EN 13501-1
Vattenabsorption Kort tid, WS ≤ 1 kg/m² EN 10456
Ångdiffusion MU1 (samma diffusionsmotstånd som luft) EN 10456
Tryckhållfasthet CS(10) 175 kPa  
Trampfasthet Produkten ska inte beträdas innan takboarden monterats.  
Dimensionsstabilitet DS(70,90) Längd och bredd max ±1 %, tjocklek max -1 % EN 1604
Produktcertifikat Certifikat  
Övriga upplysningar Angiven tjocklek avser TOPROCK Terrace System i sin helhet. D.v.s. en tjocklek på 190 mm avser 160 mm TOPROCK Terrace Lamell + 30 mm TOPROCK Terrace Takboard.

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”. ROCKWOOL byggisolering är anslutet till Keymark, enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produktegenskaper enligt SS-EN 13162.

Tillbaka
Värmekonduktivitet λD = 47 mW/mK EN 12667
Brandklass A2-s1,d0 EN 13501-1
Vattenabsorption Kort tid, WS ≤ 1 kg/m² EN 10456
Ångdiffusion MU1 (samma diffusionsmotstånd som luft) EN 10456
Tryckhållfasthet CS(10) 175 kPa  
Trampfasthet Produkten ska inte beträdas innan takboarden monterats.  
Dimensionsstabilitet DS(70,90) Längd och bredd max ±1 %, tjocklek max -1 % EN 1604
Produktcertifikat Certifikat  
Tillbaka

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”. ROCKWOOL byggisolering är anslutet till Keymark, enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produktegenskaper enligt SS-EN 13162.

Back

Hitta närmaste återförsäljare inom området

search

Showing
Offices & Factories near you