Passivt brandskydd

ROCKWOOL levererar brandsäkra lösningar som i händelse av brand fördröjer brandens spridning.

Läs mer om passivt brandskydd