Product pictures, REDAir Batts, Plate
Utvändig fasadisolering

REDAir BATTS

REDAir BATTS är tillverkade av obrännbar, fukt och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Skivan har två flexzoner både på bredden och längden som säkrar att antalet köldbryggor minimeras mellan skivorna. De flexande sidorna på REDAir BATTS är märkta.

Back

Användningsområde

REDAir BATTS monteras som utvändig fasadisolering i ett eller två lager. Flexzonerna på två sidor säkrar täta skarvar och resultatet blir en fasadisolering med minimalt antal köldbryggor.

Vid utvändigt montage av isolering undviks fuktansamling i den bärande delen av konstruktionen.

Systemet kan användas på i stort sätt alla bakomliggande konstruktionslösningar. Systemet kräver inget vindskydd.

Gå till REDAIR FLEX - VENTILERADE FASADER

Back

Tekniska egenskaper & sortiment

Tekniska egenskaper
Värmekonduktivitet λD = 33 mW/mK EN 12667
Brandklass A2-S1,d0 EN 13501-1
Vattenabsorption Korttid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Tjocklekstolerans T3 EN 823
Dimensionsstabilitet Dimensionsförändring = 0  
Ångdiffusion MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft) EN 10456
Beskrivningskod MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1  
Produktcertifikat Certifikat  
Övriga upplysningar Emballage
REDAir BATTS levereras som lösa skivor på pall.

Leverans

Standardtjocklekar: 100mm, 150mm, 200mm samt 250mm: 5 dagar

 

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”. ROCKWOOL byggisolering är anslutet till Keymark, enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produktegenskaper enligt SS-EN 13162.

 

Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

Tillbaka
Värmekonduktivitet λD = 33 mW/mK EN 12667
Brandklass A2-S1,d0 EN 13501-1
Vattenabsorption Korttid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Tjocklekstolerans T3 EN 823
Dimensionsstabilitet Dimensionsförändring = 0  
Ångdiffusion MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft) EN 10456
Beskrivningskod MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1  
Produktcertifikat Certifikat  
Tillbaka

Leverans

Standardtjocklekar: 100mm, 150mm, 200mm samt 250mm: 5 dagar

 

Produktmärkning

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”. ROCKWOOL byggisolering är anslutet till Keymark, enligt SS/EN (Svensk Standard/EuropaNorm), som är en tredje parts kontroll av samtliga deklarerade produktegenskaper enligt SS-EN 13162.

 

Förpackningsinformation

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

Sortiment

Artikelnummer Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (mm) m²/Pall Type Leveranstid
89992 100 600 1000 28,8 Enheter på pall 48 timmar
89993 150 600 1000 19,2 Enheter på pall 48 timmar
89995 200 600 1000 14,4 Enheter på pall 48 timmar
89997 250 600 1000 9,6 Enheter på pall 48 timmar

We can't find any results that match your search

Ladda ner
Back

Hitta närmaste återförsäljare inom området

search

Showing
Offices & Factories near you