Product pictures, REDAir FLEX LVL Planke, Läkt, Lekt, Rima
Utvändig fasadisolering

REDAir FLEX LVL-Läkt

REDAir FLEX LVL-Läkt används för montering av REDAir BATTS och underliggande konstruktion för fästning av fasadbeklädnad. Dimensionsstabil med hög dragstyrka och impregnerad mot brand.