Product pictures, REDAIr FLEX Skruer, Ruuvit, Skruv
Utvändig fasadisolering

REDAir Skruv

REDAir Skruv används till att montera REDAir FLEX LVL-läkt mot bakomliggande konstruktion genom isoleringen.