39 results for "Beräkning"
ROCKTEC

Beräkning av värmeförluft, kondens och isolertjocklek i och på ventilationskanaler.

Mätsystem för energianvändning

Kraven i BBR ska kunna verifieras, dels genom beräkning och dels genom mätning i den färdiga byggnaden.

Energiberäkning

ROCKWOOL Energiprogram ger dig en unik möjlighet att kostnadsfritt, snabbt och enkelt beräkna u-värden och en byggnads energianvänding.

Yttervägger av stål

Hitta produkter och information för isolering av yttervägg av stål

Yttervägg av betong

Hitta produkter och information för isolering av yttervägg av betong

Yttervägger av trä

Hitta produkter och information för isolering av yttervägg av trä

BBR definitioner

Boverkets Byggregler - definitioner

Monteringsanvisningar - ROXULL vindsull

Alternativa krav för mindre byggnader

För mindre byggnader och tillbyggnader får enligt BBR alternativa krav användas.

Plåttak

Hitta produkter och information för isolering av plåttak.