93 results for "Beräkning"
Energiberäkning

ROCKWOOL Energiprogram ger dig en unik möjlighet att kostnadsfritt, snabbt och enkelt beräkna u-värden och en byggnads energianvänding.

ROCKWOOL
ROCKTEC

Beräkning av värmeförluft, kondens och isolertjocklek i och på ventilationskanaler.

ROCKWOOL
Mätsystem för energianvändning

Kraven i BBR ska kunna verifieras, dels genom beräkning och dels genom mätning i den färdiga byggnaden.

ROCKWOOL
Yttervägg av stål

Hitta produkter och information för isolering av yttervägg i stål

ROCKWOOL
Beräkningsprogram

Gratis beräkningsverktyg online för ditt arbete.

ROCKWOOL
Alu-BrandBatts 120

ROCKWOOL Alu-Brandbatts 120 är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Ena är sidan belagd med ett ytskikt av aluminiumfolie.

ROCKWOOL
Alu-BrandBatts 140

ROCKWOOL Alu-Brandbatts 140 är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull. Ena är sidan belagd med ett ytskikt av aluminiumfolie.

ROCKWOOL
Alu-Värmematta

ROCKWOOL Alu-Värmematta är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. På ena sidan är påsytt ett galvaniserat nät och mellan det och ullen är en aluminiumfolie inlagd.

ROCKWOOL
Komfortbrandmatta Vent

ROCKWOOL Komfortbrandmatta Vent är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Mattan är försedd med galvaniserat trådnät och med non-woven-duk mellan nät och ull.

ROCKWOOL
Komfortvärmematta

ROCKWOOL Komfortvärmematta är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. På ena sidan är ett galvaniserat nät påsytt och mellan det och ullen finns en non-woven-duk.

ROCKWOOL