40 results for "Beräkning"
ROCKTEC

Beräkning av värmeförluft, kondens och isolertjocklek i och på ventilationskanaler.

ROCKWOOL
Energiberäkning

ROCKWOOL Energiprogram ger dig en unik möjlighet att kostnadsfritt, snabbt och enkelt beräkna u-värden och en byggnads energianvänding.

ROCKWOOL
Mätsystem för energianvändning

Kraven i BBR ska kunna verifieras, dels genom beräkning och dels genom mätning i den färdiga byggnaden.

ROCKWOOL
Beräkningsprogram

Gratis beräkningsverktyg online för ditt arbete.

ROCKWOOL
BIM Solution Finder

Hitta de senaste BIM-objekten till ditt projekt.

ROCKWOOL
REDAir Multi

Beräkna mängd, skruvavstånd och få en överblick över ditt project.

ROCKWOOL
CONLIT Brandskydd

Dimensioner Conlit för brandskydd av olika stålprofiler.

ROCKWOOL
Support

Hitta beräkningsprogram, monteringsanvisninger, dokumentation, broschyrer.

ROCKWOOL
REDAir LINK

Beräkna mängd, skruvavstånd och få en överblick över ditt project.

ROCKWOOL
REDAir FLEX

Beräkna mängd, skruvavstånd och få en överblick över ditt project.

ROCKWOOL