120 results for "Fördelarna med stenull"
Fördelar med ROCKWOOL isolering

Varför isolera och tilläggsisolera med stenull?

Fördelarna med att isolera

Det är den stillastående luften i isoleringen, som förhindrar värme och kyla från att tränga in i konstruktionen.

Optimalt brandskydd

Det är därför ROCKWOOL stenullsprodukter har naturliga brandegenskaper som ger ett optimalt brandskydd.

Inbyggd hållbarhet

Stenullsisolering från ROCKWOOL bidrar till hållbara byggnader som kan bedömas på tre sätt. Ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Fördelar för alla med REDAir LINK

För entreprenören, byggherren och arkitekten: Fördelarna är många – och lätta att upptäcka.

En osynlig hjälte i passivhusen

Energisnåla, miljövänliga och behagliga att vistas i. Fördelarna med passivhus är många. Men om byggnaden ska uppfylla de höga kraven krävs bland annat rätt isolering. ”REDAir systemet från ROCKWOOL är mycket lämpligt för passivhus”, berättar Bernhard Woll, konstruktör hos Consulting Byggteknik i Uppsala AB.

Fördelar för alla med REDAir FLEX

För byggherren, arkitekten, och entreprenören: det finns många fördelar – och de är lätta att inse för alla parter.

God akustik

Varför är det viktigt att förhindra buller?

Värt att veta om hållbarhet

Byggnaden är en viktig ram för vår vardag. Det är här vi tillbringar upp till 90% av vår tid.

VVS-isolering

Genom att isolera rör och ventilation med teknisk isolering fås många fördelar. Minskad energianvändning, ljud dämpas, frysning förhindras och inneklimatet förbättras m.m.