25 results for "Konstruktioner"
Konstruktioner

Produktöversikt och konstruktioner.

Fördelarna med att isolera

Det är den stillastående luften i isoleringen, som förhindrar värme och kyla från att tränga in i konstruktionen.

REDAir MULTI - Oorganiskt ventilerat fasadsystem

Ett oorganiskt ventilerat fasadsystem som skapar ett heltäckande isolerande skikt på utsidan av den bärande konstruktionen.

Tak och vind

Takisolering och isolering av vind i en byggnad är en av de mest effektiva sätten att förbättra värme-, ljud- och brandisoleringen.

Brandskydd

Ett passivt skydd mot brand är en grundläggande del i att skydda byggnaden vid brand.

Vägg

Isolering av vägg ger skydd mot brand och ljud men framförallt håller den värmen inne i byggnaden.

VVS-isolering

Genom att isolera rör och ventilation med teknisk isolering fås många fördelar. Minskad energianvändning, ljud dämpas, frysning förhindras och inneklimatet förbättras m.m.

Golv

Golvisolering är en effektiv metod för att minska buller och skapa ett behagligt inomhusklimat eller att förhindra värmeöverföring mellan de övre och nedre våningarna.

Nytt fasadsystem ger minskad projekteringstid och reducerar risk för monteringsfel

I och med lanseringen av ett nytt fasadisoleringssystem slipper arkitekter, entreprenörer och montörer många av de frustrationer som kan uppstå vid konstruktion och montering av fasadisolering.

Granulate PRO

ROCKWOOL Granulate PRO är framställt av stenull och ger en fullgod isolering. Produkten är dimensionsstabil, brandsäker, fukt- och vattenavvisande.