47 results for "Konstruktioner"
Konstruktioner

Produktöversikt och konstruktioner.

Fördelarna med att isolera

Det är den stillastående luften i isoleringen, som förhindrar värme och kyla från att tränga in i konstruktionen.

REDAir MULTI System - Oorganiskt ventilerat fasadsystem

Ett oorganiskt ventilerat fasadsystem som skapar ett heltäckande isolerande skikt på utsidan av den bärande konstruktionen.

Nytt fasadsystem ger minskad projekteringstid och reducerar risk för monteringsfel

I och med lanseringen av ett nytt fasadisoleringssystem slipper arkitekter, entreprenörer och montörer många av de frustrationer som kan uppstå vid konstruktion och montering av fasadisolering.

Brandskydd av betong

Hitta produkter och information för brandskydd av betong.

Golv

Golvisolering är en effektiv metod för att minska buller och skapa ett behagligt inomhusklimat eller att förhindra värmeöverföring mellan de övre och nedre våningarna.

Energieffektivt

Planläggning och projektering av energieffektiva hus och andra byggnad. Läs också på faktorer som påverkar byggnadens energianvändning positiv.

REDAir FLEX LVL-Läkt

REDAir FLEX LVL-Läkt används för montering av REDAir BATTS och underliggande konstruktion för fästning av fasadbeklädnad.

REDAir Skruv

REDAir Skruv används till att montera REDAir FLEX LVL-läkt mot bakomliggande konstruktion genom isoleringen.

Vägg

Isolering av vägg ger skydd mot brand och ljud men framförallt håller den värmen inne i byggnaden.