95 results for "beräkning"
Energiberäkning

ROCKWOOL Energiprogram ger dig en unik möjlighet att kostnadsfritt, snabbt och enkelt beräkna u-värden och en byggnads energianvänding.

ROCKWOOL
ROCKTEC

Beräkning av värmeförluft, kondens och isolertjocklek i och på ventilationskanaler.

ROCKWOOL
Mätsystem för energianvändning

Kraven i BBR ska kunna verifieras, dels genom beräkning och dels genom mätning i den färdiga byggnaden.

ROCKWOOL
Termiska egenskaper

ROCKWOOL stenullisolering hjälper ditt hem att vara varmt på vintern och svalt på sommaren. Våra produkter bidrar till ett skonsamt luftflöde som förhindrar fukt- och mögelangrepp i konstruktionen.

ROCKWOOL
Yttervägg av stål

Hitta produkter och information för isolering av yttervägg i stål

ROCKWOOL
Yttervägg av betong

Hitta produkter och information för isolering av yttervägg i betong

ROCKWOOL
Yttervägg av trä

Hitta produkter och information för isolering av yttervägg i trä

ROCKWOOL
Alu-BrandBatts 120

ROCKWOOL Alu-Brandbatts 120 är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Ena är sidan belagd med ett ytskikt av aluminiumfolie.

ROCKWOOL
Alu-BrandBatts 140

ROCKWOOL Alu-Brandbatts 140 är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull. Ena är sidan belagd med ett ytskikt av aluminiumfolie.

ROCKWOOL
Alu-Värmematta

ROCKWOOL Alu-Värmematta är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. På ena sidan är påsytt ett galvaniserat nät och mellan det och ullen är en aluminiumfolie inlagd.

ROCKWOOL