Beräkningsprogram

Visste du att isoleringen från ROCKWOOL under sin normala livslängd sparar in 100-130 gånger så mycket energi och CO2 som används vid tillverkningen.

Dokumentation och certifikat

Brandklassning, byggvarudeklaration, ISO certifikat, säkerhetsdatablad och typgodkännanden.