Dokumentation

En ROCKWOOL isoleringsprodukt sparar i genomsnitt under hela sin livstid 100 – 130 gånger den energi- och CO2-mängd som går åt vid tillverkningen av produkten.