Golvbjälklag - Tilläggsisolering ovanifrån

Kontrollera att golvbjälkarna är tillräckligt höga för den isolerhöjd som krävs, när du väljer att tilläggsisolera ovanifrån.

1.
Montera lister på undersidan av golvbjälkarna. Listerna fungerar som upplag för trossbotten.

Använd ROCKWOOL Väggboard eller ROCKWOOL Västkustskiva som trossbottenskiva. Skivan skärs lika bred som avståndet mellan golvbjälkarna.

2.
Montera därefter ROCKWOOL FLEXIBATTS så att den fyller ut hela kvarvarande höjden på golvbjälkarna.

Läggs isoleringen i flera skikt ska tvärskarvarna förskjutas.

3.
Montera en ångspärr, lämpligen en 0,2 mm plastfolie.

Var noggrann med tätning mot väggar och lägg ett rejält överlapp vid skarvar och var noga vid eventuella genomföringar.

Montera därefter önskat golv.

Produkter från ROCKWOOL förbättrar miljön och livskvalitén för miljoner människor över hela världen.